Endret forskrift om erstatning: – Standardiserte satser slår feil ut

2024-02-22T10:22:58+01:003. november 2022|

Da forslaget til ny Forskrift om erstatning etter pålegg i plante- og husdyrproduksjon var på høring, sendte NFL innspill til Landbruksdirektoratet. NFL med flere, mente at standardiserte satser måtte oppheves og at husdyr må erstattes etter reell verdi på påleggstidspunktet. Dette ble ikke tatt hensyn til i revidering av forskriften, som trådte i kraft 26. september 2022.