STATISTIKK-OMTALER FRA FJØRFE

Her deler vi noe av statistikken vi publiserer i vårt fagblad FJØRFE. Vi vil innen kort tid legge ut flere omtaler.

KRAFTFÔRSTATISTIKK

Norsk Fjørfelag følger kraftfôrprisene tett. Landbruksdirektoratet henter inn salg og priser kvartalsvis fra fôrleverandørene, og det er disse tallene vi legger til grunn i våre statistikker.