BRANSJENYHETER

 • Norges eneste eggkartongfabrikk nå i full drift på Sundsøya (+)

  Norges eneste eggkartongfabrikanter, Kenneth Aalberg og kona Monica Macedo, er endelig i gang i de gamle lokalene til Meldal bil på Sundsøya.

 • Nortura-topp ut mot økende inntektsgap internt (+)

  Norturas styreleder venter uheldige strukturendringer og bondefrafall i distriktene, som følge av at inntektsgapet internt i jordbruket øker også med årets avtale.

 • Misvisende regnestykker om dyrevelferd

  Høye kostnader er det viktigste argumentet mot bedre dyrevelferd. Jo høyere kostnader, dess mer urealistisk fremstår det å gi kyllingen mulighet til å vokse litt saktere eller å gi grisen litt mer plass.

 • Nei, kostnader er ikke et argument mot bedre dyrevelferd

  Live Kleveland henviser til AgriAnalyses notater om kostnader forbundet med dyrevelferdstiltak i Bondebladet den 14. mai, og skriver at «høye kostnader er det viktigste argumentet mot bedre dyrevelferd». Det er ikke riktig.

 • Kommentar til Stortingsmelding 11 om økt sjølforsyning og opptrapping av inntektsmulighetene i jordbruket

  Stortingsmeldingen er et ikke gjennomarbeidet dokument. Det framkommer på flere punkter.

 • Dette er PGE for andre halvår 2024

  Opp for egg og lam, og uendret for gris og storfe. Tirsdag 21. mai satte Nortura-styret PGE (Planlagt gjennomsnittlig engrospris) for andre halvår av 2024.

FAGBLADET

FJØRFEDAGENE

MEDLEMSKAP NFL

STØTT NFL

Støtt Norsk Fjørfelag sitt arbeid med et valgfritt engangsbeløp.