Nyklekket styre i Norsk Fjørfelag 2024/2025. Foto: Ingeborg Skrudland
NYKLEKKET STYRE I NORSK FJØRFELAG 2024/2025: Fra venstre 1. vara Odd Ingar Skei, styrerepresentantene Thomas Kjørstad og Eirik Voll, styreleder Trude Hegle, 2. vara Marit Skuterud Vennatrø, nestleder Rune Aas, styrerepresentantene Kenneth Hole og Linn Lerøy og ordfører Bjørn Arne Skoglund. Foto: Ingeborg Skrudland.

Styret i NFL består av representanter fra ulike produksjonsformer, fra ulike deler av landet, og med tilknytning til både samvirke og private varemottakere. De er en viktig aktør på vegne av våre medlemmer og arbeider utelukkende for fjørfebondens interesser.

Styremedlemmene i Norsk Fjørfelag er innforstått med at de i sine tillitsverv ikke representerer regionen de er bosatt i, eller omsetningsleddet de leverer til, men at de til enhver tid skal jobbe for å sikre alle norske fjørfeprodusenter sine interesserer. Styremedlemmene har generell taushetsplikt og skal bevare taushet om sensitive opplysninger som de mottar i sitt tillitsverv.

Styret ønsker medlemmenes synspunkter på hva NFL skal arbeide med. Bare ta kontakt!

Styrerepresentanter i Norsk Fjørfelag 2024/2025

Trykk på styrerepresentantens navn for mer informasjon.

Funksjon Navn Telefon Epost
Styreleder Trude Hegle 992 83 719 trude@mellomdalen.no
Nestleder Rune Aas 908 53 635 hauggard@online.no
Styremedlem Linn Lerøy 984 80 294 linn_kaalaas@hotmail.com
Styremedlem Thomas Kjørstad 997 02 832 gunnesfarm@online.no
Styremedlem Eirik Voll 958 51 554
Styremedlem Kenneth Hole 918 94 349 kenneth.hole@gmail.com
Ordfører Bjørn Arne Skoglund 416 60 808 baskoglund@gmail.com
1. vara Odd Ingar Skei 976 96 899 od-ingar@online.no
2. vara Marit Skuterud Vennatrø 918 16 986 mskuterud@gmail.com

Valgkomite 2024/2025

Funksjon Navn Telefon Epost
Valgkomiteleder Tone Steinsland 974 22 423 tone@steinslandco.no
Valgkomite Håvard Dehlie 476 77 882 hdehlie@hotmail.com
Valgkomite Lars Petter Bartnes 900 84 576 larspetter@fjossystemer.no

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Årsmøtet er Norsk Fjørfelag sitt øverste organ. Alle fjørfeprodusenter som har betalt kontingent for inneværende år, senest en uke før årsmøtet, kan delta med stemmerett på årsmøtet. Lokallagsstyrene bør være representert på årsmøtet.

Årsmøtet velger styret som skal bestå av styreleder, 2 representanter for eggproduksjon, 2 representanter for fjørfekjøttproduksjon, 1 representant fra rugeri, oppal eller rugeegg, i tillegg til 2 varamedlemmer.