NYKLEKKET STYRE I NORSK FJØRFELAG, fra venstre 1. vara Odd Ingar Skei, nestleder Kåre Vevik, styrerepresentantene Rune Aas og Trude Hegle, styreleder Ingunn Dalaker Øderud, 2. vara Anne Marie Løken, ordfører Bjørn Arne Skoglund og styrerepresentantene Kenneth Hole og Eirik Voll.

Styret i NFL består av representanter fra ulike produksjonsformer, fra ulike deler av landet, og med tilknytning til både samvirke og private varemottakere. De er en viktig aktør på vegne av våre medlemmer og arbeider utelukkende for fjørfebondens interesser.

Styremedlemmene i Norsk Fjørfelag er innforstått med at de i sine tillitsverv ikke representerer regionen de er bosatt i, eller omsetningsleddet de leverer til, men at de til enhver tid skal jobbe for å sikre alle norske fjørfeprodusenter sine interesserer. Styremedlemmene har generell taushetsplikt og skal bevare taushet om sensitive opplysninger som de mottar i sitt tillitsverv.

Styret ønsker medlemmenes synspunkter på hva NFL skal arbeide med. Bare ta kontakt!

Styrerepresentanter i Norsk Fjørfelag 2022/2023

Trykk på styrerepresentantens navn for mer informasjon.

Funksjon Navn Telefon Epost
Styreleder Ingunn Dalaker Øderud 419 21 895 ingunn@oederud.no
Nestleder Kåre Vevik 917 60 926 kaare@pmh.no
Styremedlem Trude Hegle 992 83 719 trude@mellomdalen.no
Styremedlem Rune Aas 908 53 635 hauggard@online.no
Styremedlem Eirik Voll 958 51 554
Styremedlem Kenneth Hole 918 94 349 kenneth.hole@gmail.com
Ordfører Bjørn Arne Skoglund 416 60 808 baskoglund@gmail.com
1. vara Odd Ingar Skei 976 96 899 od-ingar@online.no
2. vara Anne Marie Løken 901 33 613

Valgkomite 2022/2023

Funksjon Navn Telefon Epost
Valgkomiteleder Hanne Guåker 470 17 703 hanne@guaker.no
Valgkomite Vegard Dammen 977 67 912 dammengaard@gmail.com
Valgkomite Tone Steinsland 974 22 423 tone@steinslandco.no

Årsmøtet i Norsk Fjørfelag

Årsmøtet er Norsk Fjørfelag sitt øverste organ. Alle fjørfeprodusenter som har betalt kontingent for inneværende år, senest en uke før årsmøtet, kan delta med stemmerett på årsmøtet. Lokallagsstyrene bør være representert på årsmøtet.

Årsmøtet velger styret som skal bestå av styreleder, 2 representanter for eggproduksjon, 2 representanter for fjørfekjøttproduksjon, 1 representant fra rugeri, oppal eller rugeegg, i tillegg til 2 varamedlemmer.