NFL har omkring 900 medlemmer som er organisert i 11 lokallag. Det er varierende aktivitet i de enkelte lagene, men alle har minst et års- og fagmøte i løpet av året. Lokallagene fremmer innspill ovenfor de lokale Bondelagene i forkant av jordbruksforhandlingene. Fra 2021 har alle lokallag felles vedtatte vedtekter. Du finner de HER.

Hvert år avholder Norsk Fjørfelag en tillitsvalgtsamling (lokallagsledermøte) for styret, ledere i lokallagene og valgkomiteen. Aktuelle tema tas opp, og strategi og arbeidsplan legges for kommende år for administrasjonen/ansatte, styret og lokallagsarbeid.

Her finner du oversikt over lokallagene i Norsk Fjørfelag og kontaktinformasjon til leder.

Ledere i våre lokallag

Fjørfelag Navn Telefon Epost
Agder Fjørfelag Espen Brømnes 932 80 427 espen_bonde@hotmail.com
Buskerud Fjørfelag Tore Strande 934 29 586 strande.tore@gmail.com
Fjørfelaget Nord Teig Madsen 916 01 465 teig.madsen@outlook.com
Fjørfelaget Vest Hans Arne Breivik 957 44 560 hansarne.breivik@online.no
Innlandet Fjørfelag Håvard Dehlie 476 77 882 hdehlie@hotmail.com
Møre og Romsdal Fjørfelag Sigurd Wik Asklund 915 95 972 asklun@gmail.com
Rogaland Fjørfelag (Kylling) Elin Hobberstad 951 47 633 elinhob@online.no
Rogaland Fjørfelag (Egg) Tone Steinsland 974 22 423 tone@steinslandco.no
Trøndelag Fjørfelag Erling Gresseth 918 77 315 veistad@online.no
Telemark Fjørfelag Hilda Vaa 990 20 050 hildavaa@frisurf.no
Vestfold Fjørfelag Henrik Næss 975 78 964 hen-nae@online.no
Østfold og Akershus Fjørfelag Jon Egil Grøtvedt 930 81 616 jon@grotvedt.no