NFL har omkring 900 medlemmer som er organisert i 11 lokallag. Det er varierende aktivitet i de enkelte lagene, men alle har minst et års- og fagmøte i løpet av året. Lokallagene fremmer innspill ovenfor de lokale Bondelagene i forkant av jordbruksforhandlingene. Fra 2021 har alle lokallag felles vedtatte vedtekter. Du finner lokallagsvedtektene HER.

Hvert år avholder Norsk Fjørfelag en tillitsvalgtsamling (lokallagsledermøte) for styret, ledere i lokallagene og valgkomiteen. Aktuelle tema tas opp, og strategi og arbeidsplan legges for kommende år for administrasjonen/ansatte, styret og lokallagsarbeid.

Her finner du oversikt over lokallagene i Norsk Fjørfelag og kontaktinformasjon til leder.

Ledere i våre lokallag

Fjørfelag Navn Telefon Epost
Agder Fjørfelag Espen Brømnes 932 80 427 espen_bonde@hotmail.com
Buskerud Fjørfelag Tore Strande 934 29 586 strande.tore@gmail.com
Fjørfelaget Nord Sissel Johansen 481 50 062 sisselhjo@gmail.com
Fjørfelaget Vest Ragnar Vikøyr 976 66 548 raggis@gmail.com
Innlandet Fjørfelag Mikkel Bakkegård 907 00 700 mikkel@gile.no
Møre og Romsdal Fjørfelag Sigurd Wik Asklund 915 95 972 asklun@gmail.com
Rogaland Fjørfelag (Kylling) Kai Petter Flesjå 402 01 329 k-flesja@lyse.net
Rogaland Fjørfelag (Egg) Anne-Synnøve Eiane 960 13 567 anne.eiane@yahoo.com
Trøndelag Fjørfelag Ivar Wang 908 64 742 wangivar@gmail.com
Telemark Fjørfelag Kristoffer Tollehaugen 480 84 675 kristoffer@tollehaugen.com
Vestfold Fjørfelag Hans Martin Gran 915 46 034 hangran@online.no
Østfold og Akershus Fjørfelag Julie Oraug 994 98 379 julie@oraug.no