NFL har omkring 1000 medlemmer som er organisert i 11 lokallag. Det er varierende aktivitet i de enkelte lagene, men de fleste har et eller flere fagarrangement i løpet av året og avholder fag- og årsmøter. Lokallagene fremmer innspill ovenfor de lokale Bondelagene i forkant av jordbruksforhandlingene.

Hvert år avholder Norsk Fjørfelag lokallagsledermøte. Aktuelle tema tas opp, og strategi og arbeidsplan legges for kommende år for administrasjonen/ansatte, styret og lokallagsarbeid.

Her finner du oversikt over lokallagene i Norsk Fjørfelag og kontaktinformasjon til leder, i tillegg til styret i Kyllingprodusentenes Landslag.

Ledere i Lokallag, sist oppdatert 6/12-2018

Fjørfelag Navn Telefon Epost
Agder Fjørfelag Espen Brømnes 932 80 427 espen_bonde@hotmail.com
Buskerud Fjørfelag Tore Strande 934 29 586 strande.tore@gmail.com
Fjørfelaget Nord Bjørn Arne Skoglund 416 608 08 baskoglund@gmail.com
Fjørfelaget Vest Hans Arne Breivik 957 44 560 hansarne.breivik@online.no
Innlandet Fjørfelag Anne Kristine Rossebø 476 30 073 anne.kristine.rossebo@hotmail.com
Møre og Romsdal Fjørfelag Sigurd Wik Asklund 915 95 972 asklun@gmail.com
Rogaland Fjørfelag (Kylling) Elin Hobberstad 951 47 633 elinhob@online.no
Rogaland Fjørfelag (Egg) Tone Steinsland 974 22 423 tone@steinslandco.no
Trøndelag Fjørfelag Erling Gresseth 918 77 315 veistad@online.no
Telemark Fjørfelag Hilda Vaa 990 20 050 hildavaa@frisurf.no
Vestfold Fjørfelag Kåre Johnny Berg 918 82 777 k-j-berg@online.no
Østfold og Akershus Fjørfelag Jon Egil Grøtvedt 930 81 616 jon@grotvedt.no

Styret i Kyllingprodusentenes Landslag

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Bjarne Martin Lyngstad 957 37 300 bjarnemartin@lyngstadhonseri.no
Representant Therese Dahl 958 37 775 theresedah@hotmail.no
Pål Ånund Tveiten 918 77 828 pal@borgeundheim.no