Norsk Fjørfelag er en medlemsorganisasjon med årsmøtet som øverste beslutningsorgan.

Årsmøtet avholdes torsdag i uke 10, i forbindelse med NFLs årlige arrangement FJØRFEDAGENE.

Årsmøtet velger styret og valgkomité blant organisasjonens medlemmer.

Alle fjørfeprodusenter som har betalt kontingent for inneværende år, senest en uke før årsmøtet, kan delta med stemmerett.

Saker som ønskes behandlet, må være NFL-styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Les årsmeldingen her…
Les årsmeldingen her…
Les årsmeldingen her…

VEDTEKTER NORSK FJØRFELAG

Her finner du vedtekter gjeldende fra 1.1.2020 (Vedtatt på årsmøtet 7. mars 2019)
Last ned

LOKALLAGSVEDTEKTER NFL

Her finner du vedtekter gjeldende fra 11.3.2021 (Vedtatt på årsmøtet 11. mars 2021)
Last ned