Margrethe Brantsæter
Margrethe BrantsæterDaglig leder
Tlf: 970 60 816
Karianne Fuglerud Ingerø
Karianne Fuglerud IngerøRedaktør
Tlf: 922 16 165
Gunvor Nøkleby Hansen (50%)
Gunvor Nøkleby Hansen (50%)Kontoransvarlig
Tlf: 934 99 082
Vilde Elise Kampesveen
Vilde Elise KampesveenOrganisasjonsutvikler
Starter i NFL i juni.