Norsk Fjørfelag er det eneste landsomfattende faglag innen fjørfesektoren som er åpent for alle produsenter, uavhengig av produksjon (konsumegg, kylling, kalkun, rugeegg, livkylling) og omsetningsledd (samvirke eller privat). Medlemmene er organisert i 12 lokallag.

 • NFL er fjørfebøndenes viktigste politiske talerør og er partipolitisk uavhengig.
 • NFL setter, i enhver sammenheng, bonden i sentrum.
 • NFL arbeider for å bedre fjørfebondens økonomi. Gode rammevilkår og optimalisering av produksjonsforhold, samt god dyrevelferd og dyrehelse er viktig for å oppnå dette.
 • NFL er høringsinstans for Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet ved endringer og utarbeidelse av forskrifter.
 • NFL er aktivt med i forberedelsene til jordbruksforhandlingene, både lokalt og sentralt.
  I saker som angår fjørfenæringa er NFL med i et samarbeidsforum bestående av Animalia, Bondelaget, Norsk Landbrukssamvirke og varemottakerne.
 • NFL har innflytelse gjennom dialog med aktørene i bransjen.
 • NFL arrangerer selv, eller i samarbeid med andre, fag-konferanser og møter.
 • NFL representerer norske fjørfebønder i nordiske fora, og holder seg à jour med utviklingen i Norden og EU.
 • Vårt fagblad «Fjørfe» er uunnværlig for deg som følger fjørfenæringa.