NFL i media2022-06-11T05:48:59+02:00

NFL i media

Det må lønne seg å investere fornybart!

19. april 2022|

Bøndenes vilje til å investere i fornybare energikilder er stor. Det er derimot ikke potten til investeringsstøtte. Skal vi få fart på det grønne skiftet i landbruket, må investeringsstøtten gjenspeile bøndenes ambisjonsnivå og økes betraktelig.

Go to Top