NFL aktuelt

Home » NFL aktuelt
NFL aktuelt2022-06-29T11:13:39+02:00

NFL aktuelt

NFLs høringssvar: Forslag til revidert industriutslippsdirektiv (IED)

Vi viser til Miljødirektoratets høring av EU-kommisjonens forslag til nytt industriutslippsdirektiv. Vi stiller oss bak samme budskap og de spørsmål som er stilt i høringssvar fra Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) og Norges Bondelag. Høringsinnspillet fra Norsk Fjørfelag påpeker forhold som er spesielt viktige for bøndene i verdikjedene for egg og fjørfekjøtt.

7. september 2022|

Overproduksjon av egg: NFLs budskap!

Overproduksjonen av egg har forverret seg med årene og vært vedvarende siden 2013. Norsk Fjørfelag, med flere, har i årevis etterspurt bedre reguleringsverktøy, uten at vårt krav har ført frem. Det er krav om handling – NÅ - for å få bukt med overproduksjon! NFL ønsker å bidra til løsninger som både ivaretar nåværende og fremtidige eggprodusenter. Vi mener tettere samarbeid med Bondelaget og andre i næringen er nødvendig for å finne de gode løsningene, både på kort og lang sikt. Målet for oss alle er det samme: eggproduksjon i både sentrale strøk og distrikt, og en sunn økonomi for eggbonden!

24. august 2022|
Gå til toppen