NFL aktuelt

NFL aktuelt2022-06-29T11:13:39+02:00

NFL aktuelt

NFLs høringssvar: Forslag til revidert industriutslippsdirektiv (IED)

Vi viser til Miljødirektoratets høring av EU-kommisjonens forslag til nytt industriutslippsdirektiv. Vi stiller oss bak samme budskap og de spørsmål som er stilt i høringssvar fra Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) og Norges Bondelag. Høringsinnspillet fra Norsk Fjørfelag påpeker forhold som er spesielt viktige for bøndene i verdikjedene for egg og fjørfekjøtt.

7. september 2022|
Gå til toppen