NFL aktuelt2022-06-11T05:51:45+02:00

NFL aktuelt

EU-regler truer norsk eggproduksjon

2. juni 2022|

Regelverksendringen som nå er foreslått i EU vil få omfattende og negative konsekvenser for norsk eggproduksjon. I denne artikkelen, som stod på trykk i FJØRFE nr 5, forklarer Hanne Steen (Nortura) og Ida Mathisen (KLF) bakgrunnen for at EU ønsker endring av holdbarhetsreglene, og skisserer de negative konsekvensene dette kan få for norsk eggnæring. 

Go to Top