På jakt etter gullegget? Det er ikke noe å ruge på, bli medlem i dag!

NFL jobber for rammevilkår som sikrer sunn bondeøkonomi og god dyrevelferd!

Norsk Fjørfelag (NFL) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for alle som driver ervervsmessig fjørfehold. NFL organiserer fjørfeprodusentene uavhengig av varemottaker og produksjonsform. NFLs formål er å ivareta og arbeide for medlemmenes næringspolitiske, økonomiske og faglige interesser.

Bli medlem slik at:

 • Du mottar fagbladet FJØRFE – din viktigste informasjonskanal.
 • Du får rabatt på FJØRFEDAGENE – din årlige fjørfe-happening.
 • Du får stemmerett i årsmøtet og kan påvirke NFL’s arbeid.
 • Du kan bli tillitsvalgt i NFL, lokalt eller sentralt, og utgjøre en forskjell.
 • Du får et unikt nettverk med fjørfekollegaer over hele landet.
 • Du bidrar til at NFL kan utrette enda mer for deg som produsent.

Medlemskontingent

 • Medlemskontingent for året 2024 er kr. 3.850,-
 • Medlemskap 2 (ektefelle, registrert samboer, annen generasjon på samme driftsenhet ref. NFLs vedtekter) er i 2024 kr. 770,-

NFL er selve nebbet til stolte norske fjørfebønder!

 • NFL er et faktabasert talerør for fjørfebønder.
 • NFL jobber for at fjørfebonden skal ha anstendig lønn.
 • NFL vektlegger bonden som nøkkelen for god dyrehelse og dyrevelferd.
 • NFL gjør påtrykk for mest mulig bærekraftig fjørfeproduksjon.
 • NFL er i dialog med alle av betydning for fjørfebonden.

Støttemedlemskap:

 • Støttemedlemskap (ref. NFLs vedtekter kan enkeltpersoner opptas som personlige støttemedlemmer etter godkjenning av NFL-styret); koster i 2024 kr 3.850.

Abonnement på FJØRFE:

Innblikk i  NFL’s arbeid for fjørfebonden

Trykk på bildene for info og bildefremvisning.

På jakt etter gullegget? Det er ikke noe å ruge på, bli medlem i dag!