Medlemskap i Norsk Fjørfelag for fjørfeprodusenter, inkludert fagbladet Fjørfe, koster kr 3.050,- i 2020.

Medlemskap i Norsk Fjørfelag gir deg stemmerett i årsmøtet sentralt og lokalt, hvor du kan være med å utforme NFL’s politikk. Som medlem i NFL får du 10 utgaver av fagbladet Fjørfe i året. Tilgang på Fjørfe gir deg mulighet til å holde deg faglig oppdatert og følge med på hva som skjer i fjørfenæringen.

Norsk fjørfenæring er en uunnværlig del av norsk landbruk og matproduksjon. Fjørfeproduksjonene står for over 40 % av det totale forbruket av alt kjøtt og egg i Norge, men vi er få produsenter i forhold til volumet vi produserer. Vi må stå sammen for å bli hørt!

Argumenter for å være medlem i Norsk Fjørfelag

  • NFL setter, i enhver sammenheng, fjørfebonden i sentrum.
  • NFL anser bonden som den viktigste nøkkelen for å sikre god dyrehelse og god dyrevelferd, som igjen lønner seg økonomisk.
  • NFLs primære oppdrag er å jobbe for fjørfebondens økonomi. Økonomi er avgjørende for å kunne produsere trygg, sunn og klimasmart norsk mat.
  • NFL er fjørfebondens viktigste politiske talerør og er partipolitisk uavhengig. Vi arbeider for forutsigbare og gode politiske rammevilkår for fjørfebønder i hele landet.
  • NFL er et faktabasert talerør for fjørfebondens i media, i debatter osv.
  • NFL er til for alle fjørfebønder uansett hvem de leverer varene til.
  • NFL har innflytelse gjennom dialog med alle aktører som er av betydning for vår bransje.
  • NFL arrangerer FJØRFEDAGENE, og vi tar mål av oss at FJØRFEDAGENE skal være uunnværlig for alle som tilhører norsk fjørfenæring. Medlemmer i NFL får redusert pris.
  • NFL-medlemskap for enhver som driver med fjørfeproduksjon og ønsker å holde seg oppdatert.

Er du ikke aktiv fjørfeprodusent har du anledning til å bestille kun abonnement på Fjørfe.

Kontakt oss for medlemskap