NFL aktuelt

Home » NFL aktuelt

Endret forskrift om erstatning: – Standardiserte satser slår feil ut

2022-11-23T15:58:20+01:003. november 2022|

Da forslaget til ny Forskrift om erstatning etter pålegg i plante- og husdyrproduksjon var på høring, sendte NFL innspill til Landbruksdirektoratet. NFL med flere, mente at standardiserte satser måtte oppheves og at husdyr må erstattes etter reell verdi på påleggstidspunktet. Dette ble ikke tatt hensyn til i revidering av forskriften, som trådte i kraft 26. september 2022. 

NFLs høringssvar: Forslag til revidert industriutslippsdirektiv (IED)

2022-09-22T10:29:33+02:007. september 2022|

Vi viser til Miljødirektoratets høring av EU-kommisjonens forslag til nytt industriutslippsdirektiv. Vi stiller oss bak samme budskap og de spørsmål som er stilt i høringssvar fra Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF) og Norges Bondelag. Høringsinnspillet fra Norsk Fjørfelag påpeker forhold som er spesielt viktige for bøndene i verdikjedene for egg og fjørfekjøtt.

Overproduksjon av egg: NFLs budskap!

2022-09-22T10:32:13+02:0024. august 2022|

Overproduksjonen av egg har forverret seg med årene og vært vedvarende siden 2013. Norsk Fjørfelag, med flere, har i årevis etterspurt bedre reguleringsverktøy, uten at vårt krav har ført frem. Det er krav om handling – NÅ - for å få bukt med overproduksjon! NFL ønsker å bidra til løsninger som både ivaretar nåværende og fremtidige eggprodusenter. Vi mener tettere samarbeid med Bondelaget og andre i næringen er nødvendig for å finne de gode løsningene, både på kort og lang sikt. Målet for oss alle er det samme: eggproduksjon i både sentrale strøk og distrikt, og en sunn økonomi for eggbonden!

Gå til toppen