Årsmøte Trøndelag Fjørfelag

Trøndelag Fjørfelag avholder årsmøte på Teams 9. februar. Mer info sendes til medlemmer i Trøndelag.