Fag- og årsmøte Vestfold Fjørfelag

Sandefjord Motorhotell Fokserødveien 21, 3241

Hold av kvelden 6. februar til møte for medlemmer i Vestfold Fjørfelag. Mer info kommer.