Fagmøte i WPSA

Thon Hotell Opera Dronning Eufemias gate 4,Oslo,Norge

Årets fagmøte i WPSA blir 19. april på Thon Hotell Opera. Årsmøtet for medlemmer følger