Fag- og årsmøte Vestfold Fjørfelag

Sandefjord Motorhotell Fokserødveien 21,3241

Hold av kvelden 6. februar til møte for medlemmer i Vestfold Fjørfelag. Mer info kommer.

Årsmøte Trøndelag Fjørfelag

Trøndelag Fjørfelag avholder årsmøte på Teams 9. februar. Mer info sendes til medlemmer i Trøndelag.

FJØRFEDAGENE 2023

Clarion Hotel Congress Brattørkaia 1,Trondheim

NFL avholder FJØRFEDAGENE og årsmøte 9.-10. mars 2023. Påmelding åpner tidlig i januar. Mer info