Høringsinnspill NFL – endring i statsbudsjettet

30. mai sendte Norsk Fjørfelag skriftlig høringsinnspill til Prop. 200 S (2021-2022) Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2022 m.m.)

Les det skriftlige innspillet

Høringsinnspill NFL – jordbruksoppgjøret

Tirsdag 1. juni  2021 holdt Margrethe Brantsæter innlegg på Stortinget i sak: Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.) (Prop. 200 S (2020-2021)).
Les innspillet
Se høringen kl. 12:12

Høringsinnspill NFL: Meld. St. 13 (Klimaplan 2021-2030)

Torsdag 4. februar 2021 var det videokonferanse i Stortingets energi- og miljøkomité om Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030 hvor NFL, ved daglig leder Margrethe Brantsæter, holdt innlegg.

Les innspillet
Se høringen kl. 13:39

NFL’s Høringsinnspill: Meld. St. 27 (2019-2020)

3. november 2020 var det videokonferansehøring på Stortinget om Meld. St. 27 (2019-2020) – Dagligvare og konkurranse – kampene om kundane. Nestleder Tone Steinsland deltok for NFL.

Les innspillet
Se høringen kl. 10:32

Høringsinnspill fra Norsk Fjørfelag: Endringer i statsbudsjettet 2020

Nestleder Tone Steinsland deltok for NFL med høringsinnspill 28. mai 2020 var til Prop. 118 S (2019-2020) – Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.).

Les innspillet
Se høringen kl. 08:39

Høringsinnspill Norsk Fjørfelag: Dokument 8:137S (2018-2019)

Høringsinnspill fra Norsk Fjørfelag 23. oktober 2019: Representantforslag om jordbrukets samfunnsoppdrag – minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026. Daglig leder Margrethe Brantsæter holdt innlegg.

Les innspillet
Se høringen kl. 08:26

NFL i høring på Stortinget om ny landbruksmelding

19. januar 2017 deltok Norsk Fjørfelag under høring i Næringskomiteen på Stortinget i anledning Meld. St. 11 (2016-2017) – Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Tone Steinsland og Karianne Fuglerud Ingerø deltok for NFL.

Les innspillet
Se høringen kl. 14:10