Laster Arrangementer

Forebygging av og kontroll med smitte på og mellom gårder er viktig for å unngå sjukdom hos våre fjørfe. Gode smittevernløsninger og tilrettelegging for gode hygienerutiner i så vel nye som eksisterende fjørfebygg danner selve grunnlaget i dette arbeidet. God dyrehelse – og dyrevelferd – blir stadig viktigere som konkurransefortrinn og premiss for husdyrproduksjon i Norge. Mildere klima, tøffere vær, samt økt trafikk over landegrensene representerer nye utfordringer. I kjølvannet av siste års utbrudd av fugleinfluensa og Newcastle sjukdom, ønsker Nortura, KLF og Animalia skjerpet fokus på smittebeskyttelse. Dette er virus vi må lære oss å leve med. Samtidig har samfunnet en forventning om mer utehold av fjørfe.

I 2018 kom ny dyrehelseforskrift med eksplisitte krav til smittevernplan og smittebeskyttelsestiltak for alle typer dyrehold. Formålet er nettopp økt bevissthet rundt smittebeskyttelse.

Dette er noen av problemstillingene og utfordringene vi ønsker å drøfte på fagseminaret.

Formål: Arbeide for fjørfebygg med gode smittevernløsninger og tilrettelegging for gode hygienerutiner.

Målgruppe: Byggfirma og rådgivere involvert i byggplanlegging, Norsk landbruksrådgiving, veterinærer og fagkonsulenter, fôrmøller, Mattilsynet, m.fl. Videresend gjerne til andre som kunne ha interesse av å være med!

Påmeldingsfrist: 23. februar via link HER

Del gjerne på sosiale medier!