Laster Arrangementer

Østfold og Akershus Fjørfelag inviterer alle fjørfeprodusenter med følge, uavhengig av om man har medlemskap i NFL, til fag- og årsmøte.

Fagprogrammet starter kl 13:30 med omvisning på kyllingslakteriet til Nortura (Sloraveien 60, 1878 Hærland). Det blir foredrag med dagsaktuell og viktige temaer. Norsk Fjørfelag orienterer om pågående aktivitet og dagen avsluttes med årsmøte i Østfold og Akershus Fjørfelag. Det blir middag underveis og god tid til fjørfe-prat.

Medlemmer i Østfold og Akershus Fjørfelag har mottatt mer info på epost – dersom du ikke har mottatt invitasjon, ta kontakt med margrethe@nfl.no.

Bindende påmelding gjøres til Jon Egil Grøtvedt (jon@grotvedt.no) innen 21. februar. Deltakelse er gratis, kostnader dekkes av lokallaget.

Del gjerne på sosiale medier!