OMTALER FRA FJØRFE

Her deler vi eldre og nyere reportasjebesøk som har vært omtalt i FJØRFE, som omhandler produsenter som har lagt om til fornybare energikilder i sine fjørfehus. Vi vil oppdaterer med flere omtaler innen kort tid.

Biogassanlegg for storfe- og kyllinggjødsel

Trude Hegle og Elling Ruggli  har bygget biogassanlegg som skal utnytte alt av storfegjødsla fra gården, i tillegg til mesteparten av gjødsla fra kyllingen.

Eggproduksjon med varmegjenvinner

Familien Elvestad er svært fornøyd med strø- og luftkvalitet etter at de fikk montert en varmeveksler. De erfarer at strøet holder seg tørt og luftig.

Egg- og kornproduksjon med solceller

Johan Kristian Thorud har siden 2018 produsert sin egen strøm. 140 paneler er montert mot øst og 140 mot vest, på låvetaket. Totalproduksjonen blir på ca. 55 000 kWt per år. 

Kyllingproduksjon med biobrensel og solceller

Kari og Erik Bøhn har biobrensel som oppvarmingkilde på gården. I 2018 installerte de også solceller. Riktig prosjektering av solceller er viktig for å få lønnsomhet innen få år.