Omtaler fra FJØRFE

Her vil det komme reportasjebesøk som har vært omtalt i FJØRFE, hvor tema omhandler produsenter som har lagt om til fornybare energikilder i sine fjørfehus.