FJØRFEDAGENE

FJØRFEDAGENE er Norsk Fjørfelag sin årlige konferanse for fjørfeprodusentene og hele norsk fjørfenæringen. Konferansen avholdes torsdag og fredag i uke 10 hvert år. FJØRFEDAGENE arrangeres på rullering i de større fjørferegionene i landet. I 2018 ble FJØRFEDAGENE avholdt på Hamar, i 2019 i Trondheim og i 2020 i Stavanger med 320 deltakere.

FJØRFEDAGENE 2022 avholdes på Lily Country Club på Kløfta 10.-11. mars 2022.

SPONSOR FJØRFEDAGENE

Norsk Fjørfelag er takknemlige for at sponsorene gjør det mulig å lage en konferanse av høy kvalitet til overkommelig deltaker-pris. Basert på tilbakemeldinger anses FJØRFEDAGENE som en viktig arena for sponsorer. Sponsorer får god synlighet før, under og etter arrangementet og mulighet til å møte fjørfeprodusenter fra hele landet. Vi håper ditt firma ser verdien i å bli med på dette felles ”spleiselaget”!

Mer info om sponsorkategoriene finner du HER. Velkommen som sponsor på FJØRFEDAGENE 2022!

RABATT PÅ DELTAKERAVGIFTEN FJØRFEDAGENE

Du er berettiget rabatt dersom:

  • Du er fjørfeprodusent.
  • Du har betalt medlemskap i Norsk Fjørfelag for inneværende år (kr 3.350,-)
  • Du er registrert som medlem nr. 2 på bruket og betalt medlemskap for inneværende år (kr 670,-)
  • Du har tegnet støttemedlemskap (uten stemmerett, kr 3.350,-).

Hvem er ikke berettiget rabatt:

  • Abonnement på FJØRFE er ikke å regne som medlemskap.

Ta kontakt med margrethe@nfl.no dersom du har spørsmål tilknyttet rabatt.