FJØRFEDAGENE

FJØRFEDAGENE er Norsk Fjørfelag sin årlige konferanse for fjørfeprodusentene og hele norsk fjørfenæringen. Konferansen avholdes torsdag og fredag i uke 10 hvert år. FJØRFEDAGENE arrangeres på rullering i de større fjørferegionene i landet. I 2018 ble FJØRFEDAGENE avholdt på Hamar, i 2019 i Trondheim og i 2020 i Stavanger med 320 deltakere. I 2021 ser vi oss dessverre nødt til å avlyse FJØRFEDAGENE, men hold av 10. – 11. mars 2022, da står Oslo for tur!

20% RABATT PÅ DELTAKERAVGIFTEN FJØRFEDAGENE

Du er berettiget rabatt dersom:

  • Du er fjørfeprodusent.
  • Du har betalt medlemskap i Norsk Fjørfelag for inneværende år (kr 3.050,-)
  • Du er registrert som medlem nr. 2 på bruket og betalt medlemskap for inneværende år (kr 600,-)
  • Du har tegnet støttemedlemskap (uten stemmerett, kr 3.050,-).

Hvem er ikke berettiget rabatt:

  • Abonnement på Fjørfe er ikke å regne som medlemskap.

Ta kontakt med margrethe@nfl.no dersom du har spørsmål tilknyttet rabatt.

SPONSOR FJØRFEDAGENE

Norsk Fjørfelag er takknemlige for sponsorene som gjør at vi kan lage en konferanse av høy kvalitet til overkommelig pris. Basert på tilbakemeldinger anses FJØRFEDAGENE som en viktig arena for sponsorer. Sponsorer får god synlighet før, under og etter arrangementet og mulighet til å møte produsenter fra hele landet. Vi håper ditt firma ser verdien i å bli med på dette felles ”spleiselaget” i årene som kommer!

Du finner mer informasjon om de ulike sponsorkategoriene HER!

Du finner sponsorer av FJØRFEDAGENE 2020 HER!