FJØRFE nr. 4 - 2022

9 WEB | NFL.NO * FJØRFE 4 | 22 * TEMA | lagsarbeid PLANLAGT GJENNOMSNITTLIG ENGROSPRIS EGG BREV TIL TOTALMARKED Norsk Fjørfelag (NFL) oversendte i april brev hvor vi viste til kraftig kostnadsøkning på kraftfôr, livdyr og øvrige kostnader fra 1. januar til 1. april 2022. NFL påpekte minimums-økningen eggbonden trenger i avregningspris for å dekke denne kostnadsveksten. Det er varslet om ytterligere kostnadsøkninger etter 1. april og NFL forventer at Totalmarked tar høyde for dette når engrospris vedtas for 2. halvår. Brevet gjengis nedenfor. På vegne av Norsk Fjørfelag sitt styre: Margrethe Brantsæter og Ingunn Dalaker Øderud Foto: Karianne Fuglerud Ingerø På vegne av alle bønder i verdikjeden for egg oversender Norsk Fjørfelag (NFL) innspill vi håper tas med når gjennomsnittlig planlagt engrospris (PGE) settes for egg 2. halvår 2022. Kostnader må blir ført videre i verdikjeden At Nortura har oppjustert PGE gjennom pandemien har vært avgjørende for å ivareta lønnsomheten til bøndene med eggproduksjon. Den ekstraordinære økningen i avregningspris 28. februar på 1 kr. pr kg egg var helt nødvendig, men kompensasjonen er allerede etter to måneder «spist opp» av ytterligere kostnadsvekst. Med fortsatt stor usikkerhet rundt kostnadsutviklingen er det viktig at PGE økes betydelig også for 2. halvår 2022. NFL ber Nortura forsøke å fortsatt være i forkant av kostnadsveksten slik at ikke eggbøndene blir skadelidende. Kraftfôrpris Krigen i Ukraina, på toppen av skyhøye råvarepriser på verdensmarkedet, rammer fjørfebøndene. De fleste importråvarene er allerede så høyt priset at det norske tollvernet ikke lenger har en dempende effekt. Økte råvarepriser på verdensmarkedet slår dermed rett inn på bunnlinjen til norske bønder, og vi ser hvor alvorlige konsekvenser dette har for eggbøndenes økonomi. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at gjennomsnittlig prisoppgang fra januar til mars 2022 var på 35 øre pr. kg fôr, noe som gir eggprodusentene behov for en økt avregningspris på minimum 73 øre pr. kg egg. Økt avregningspris er eneste mulighet for å kompensere for økte fôrkostnader i verdikjeden. NFL ber Nortura om å ta høyde for videre økning i kraftfôrprisen når PGE for egg settes for 2. halvår 2022. Økt kornpris (Jordbruksoppgjøret) NFL er bekymret for signaler om at det ikke er realistisk med full prisnedskriving av økt kornpris i årets jordbruksoppgjør. NFL ber derfor Nortura ta høyde for økt pris på det norske kornet tilsvarende minimum 4 øre pr. kg fôr. Dette medfører at eggbøndene har behov for en ytterligere økt avregningspris på minimum 8 øre pr. kg egg. Livdyr Ref. brev oversendt fra Kyllingprodusentenes Landslag (KL) 20. april 2022 medfører kostnadene i avls-, rugeegg og rugerileddet at prisen på unghøner nå økes med 7 kr. pr. dyr. For å kompensere de økte kostnadene til innkjøp av livdyr må avregningsprisen til eggprodusentene økes med minimum 30 øre pr. kg egg 2. halvår 2022. Prisøkningen på 7 kr. per unghøne er kun basert på kraftfôrprisøkningen per 20. april. Ytterligere prisoppgang på livdyr kan bli nødvendig med de fortsatt stigende kraftfôrprisene som varsles i 2022. Økning i øvrige kostnader Tall fra SSB viser at konsumprisindeksen (KPI) har økt med ca. 4 % fra juni 2021 til mars 2022. NFL ber Nortura sørge for at påslaget i avregningsprisen, som skal dekke eggbondens kostnader utover kraftfôr og livhøner, minimum tilsvarer økningen i KPI. På vegne av Norsk Fjørfelag Styreleder Ingunn Dalaker Øderud & Daglig leder Margrethe Brantsæter Margrethe Brantsæter Ingunn Dalaker Øderud

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy