FJØRFE nr. 4 - 2022

8 * FJØRFE 4 | 22 * TEMA | lagsarbeid NYTT STYRE I NORSK FJØRFELAG VI ER I GANG Styret og administrasjonen er i gang med arbeidet for at fjørfebonden skal ha en sterk stilling i samfunn og marked. 28.-29. mars avholdt Norsk Fjørfelag første møte med «nyklekket» styre. Mange saker var oppe til behandling, og produsentøkonomi stod selvsagt høyt på agendaen. Tekst & foto: Kariane Fuglerud Ingerø & Margrethe Brantsæter Fra venstre Kenneth Hole, Karianne Fuglerud Ingerø, Kåre Vevik, Ingunn Dalaker Øderud, Trude Hegle, Eirik Voll, Rune Aas, Anne Marie Løken, Margrethe Brantsæter og Bjørn Arne Skoglund. Regjering og Storting har vedtatt at det skal lages en opptrappingsplan for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Opptrappingen skal skje i samarbeid med faglagene, og baseres på nytt tallgrunnlag. Simen Solbakken fra Bondelagets prosjekt #inntektsløft og Eli Reistad fra «Gryttenutvalget» var invitert for å informere oss om det pågående arbeidet. INNTEKTSUTVALGET/GRYTTENUTVALGET Eli Reistad fortalte at representantene i Gryttenutvalget er personlig oppnevnt og ikke i kraft av organisasjon eller institusjon de er tilknyttet. Utvalget består av folk med kompetanse på ulike områder innen økonomi og jordbruk. Mandatet til Gryttenutvalget er nedfelt i Jordbruksoppgjøret 2021 og innebærer en grundig gjennomgang av tallgrunnlaget som skal benyttes i fremtidige jordbruksforhandlinger. Gryttenutvalget skal vurdere spørsmål og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne. Gryttenutvalget skal legge fram forslag til hvordan inntektsnivået kan måles. De skal levere sin innstilling innen 1. juli 2022. Deretter er det opp til politikerne å trekke konklusjoner og ikke minst bevilge penger. PROSJEKT #INNTEKTSLØFT Norges Bondelag har iverksatt prosjekt #innteksløft hvor prosjektets mål er å utarbeide forslag til en opptrappingsplan for å få inntektsmuligheter og sosiale vilkår på nivå med øvrige i samfunn. Simen Solbakken, prosjektleder, forklarte at man skal løfte inntekten til alle i næringen; alle produksjoner, alle produksjonsstørrelser og alle distrikt. Målet om inntektsløft er noe alle er enige i, men det er flere forhold som må spille sammen for å sikre bonden en inntekt på linje med gjennomsnittsinntekten til andre grupper. Det må tenkes bredt og kreativt når det skal gis innspill til hvordan en skal nå målet om inntektsvekst. Inntektsløftet skal også stå seg over tid med skiftende regjeringer. Prosjekt #inntektsløft skal i oktober 2022 ha en intern og ekstern høring av forslaget til opptrappingsplan. I desember skal opptrappingsplanen godkjennes av styret i Norges Bondelag. Målet med prosjektet er bred tilslutning fra hele landbruksfamilien, men dette er bare starten. Man ser for seg at i 2023 fortsetter arbeidet med #inntekstløft versjon 2.0. Margrethe Brantsæter Karianne Fuglerud Ingerø Mer informasjon om ”Gryttenutvalget” og ”Prosjekt #inntektsløft” via QR-kodene. Gryttenutvalget Prosjekt #inntektsløft

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy