FJØRFE nr. 4 - 2022

WEB | NFL.NO 5 TEMA | leder * FJØRFE 4| 22 * FJØRFEDAGENE 2022 er over. Oppslutningen om arrangementet på Kløfta var stor og vi møtte flotte representanter fra hele næringen. De kom fra hele landet og det var gledelig at vi kunne møtes fysisk. Etter to år med pandemi var det ekstra hyggelig «å komme ut blant folk» å møte kollegaer. Nettverk etableres og vedlikeholdes og det blir lettere å ta kontakt når en har utfordringer eller bare trenger en «sparringspartner». På mange måter er fjørfefolket en stor familie som med stolthet produserer hvitt kjøtt og egg til forbrukerne. Produksjonene er ulike, men har mange fellestrekk. Programmet på FJØRFEDAGENE er innholdsrikt og spenner over mange tema. Det er lagt til rette for at arrangementet skal ha høy kvalitet, og mange detaljer skal på plass. Administrasjonen og styret har et felles ansvar for arrangementet. Det er ambisiøst å ha mål om at FJØRFEDAGENE skal være et fast årlig arrangement. Fjørfelaget har ikke en stor administrasjon til å håndtere alt fra arrangement til daglig drift. Våre tre ansatte klarer på finurlig vis å takle mange arbeidsoppgaver og levere unike Fjørfedager. I forbindelse med FJØRFEDAGENE ble det avholdt årsmøte i Norsk Fjørfelag. Det er praktisk å gjennomføre organisasjonens viktigste møte, når mange likevel er samlet. Det er fint å få synliggjort status i organisasjonen vår. Årsmelding og regnskap sier sitt. Valgkomiteen har på forhånd gjort en god jobb. Noen takkes av og noen nye velges inn. Nå er det Kåre, Trude, Rune, Eirik, Kenneth, Anne Marie, Odd Ingar, Bjørn Arne og Ingunn som har fått stafettpinnen for 2022. Det nye styret er engasjerte fjørfeprodusenter som ønsker å stå på for våre medlemmer. På vårt første styremøte var det stor entusiasme og iver etter å synliggjøre hva næringen betyr og hva næringen trenger for å bli en enda sterkere. Styremedlemmene ser at alle må bidra med sin kunnskap og erfaring. I sum skal vi være «det beste laget for fjørfenæringen». Vi håper at du vil bruke oss tillitsvalgte når du har noe på hjertet. Vi er avhengig av innspill fra dere medlemmer. Fjørfelaget skal se framover og tenke utvikling. Vi skal skape trygghet for at norske fjørfeprodukter er sunne og at dyrevelferden er godt ivaretatt. Vi skal produsere det forbrukerne ønsker. LEDER KREVENDE TIDER I arbeidsplanen som ble vedtatt på årsmøtet er styrets oppgave å jobbe for best mulige rammebetingelser for næringen, produsentøkonomien skal styrkes, organisasjonen skal være synlig og den skal være solid. Vi skal rekruttere nye medlemmer og vi skal arrangere FJØRFEDAGENE også i 2023. Det betyr at styret har fått klare føringer for arbeidet og det er store forventninger til oss. Vi skal gjøre vårt ytterste. Vi vil stå på til beste for fjørfebønder over hele landet. Vi lever i en verden som er i stadig endring. Når dette skrives så pågår det en meningsløs krig i Europa. Russland og Ukraina er i krig og hele verden rundt påvirkes av krigshandlingene. Det hele virker meningsløst og uforståelig. Dette er et bakteppe som vi må ta med inn i arbeidet for Fjørfelaget. Vi ser store konsekvenser i forhold til varekostnader, mulighet til å skaffe innsatsmidler, mennesker på flukt og samfunnsøkonomiske forhold. For noen få måneder siden ville ingen trodd at situasjonen skulle bli slik den er nå. Pandemien ser ut til å roe seg. Den erstattes av krig. Det er urovekkende. Krigssituasjonen påvirker oss alle. Spådommen er at vi i lang tid vil merke negative effekter av den meningsløse krigen. En annen effekt er at flere kanskje får øynene opp for at mat ikke er en selvfølge. Flere ser betydningen av å ha nasjonal produksjon av mat og ulike beredskapslager. Det går mot «vårens vakreste eventyr», Jordbruksforhandlingene. Det er grunn til å være litt optimistiske. Fjørfelaget har spilt inn våre viktigste «krav» og selvsagt ønsker vi å bli hørt. Hele verden vil ha behov for mer matproduksjon Selv ommye er uavklart og uforutsigbart så velger styret i Norsk Fjørfelag å ha tro på fremtiden. For noen få dager siden kom det melding om bedret kilopris for fjørfekjøtt. Det er godt med noen positive signaler om at fjørfebøndene skal få dekt sine økte kostnader. Det viser at arbeid for bedre rammevilkår er viktig og at det nytter. Vi håper at landbruket og myndighetene spiller på lag videre i denne krevende tiden. Mat skal produseres og produsentene må sikres vilkår som gir levelige forhold. Styret i Norsk Fjørfelag Kontaktinformasjon styret i NFL:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy