FJØRFE nr. 4 - 2022

* FJØRFE 4 | 22 * * FJØRFE 4 | 22 * 46 TEMA | statistikker Kilde klekketall: Landbruksdirektoratet Tekst & illustrasjon: Karianne F. Ingerø Klekking tom mars siste år Hønebestanden som produserer egg til enhver tid basert på klekketallene ovenfor Klekketall fra Landbruksdirektoratet ovenfor halveres, da halvparten er hanekyllinger. Høye klekketall to til tre måneder per år er normalt og har bakgrunn i at det noen måneder faller 5 ukedager med klekking, mot normalt 4. Det trekkes 3 % som en gjennomsnittlig dødelighet på de klekte kyllingene frem til de kommer i produksjon. Hønekyllinger klekt i mars 2022 er i produksjon etter 5 måneder, i august 2022, som vi ser i diagram nedenfor. Hver måned har snitt på 4,33 uker. Diagrammet regner hønene som eggleggere fra 21,65 ukers alder. Før den tid er det lite eggmasse som produseres (5 måneder x 4,33 uker = 21,65 uker). Hønebestanden som produserer egg regnes frem til 78 ukers alder, en syklus på 13 måneders produksjon per høne. (78 uker-21,65 uker = 56,35 uker produksjon : 4,33 uker = 13 måneder produksjon per høne). Diagrammet viser hvordan hønebestanden, som til en hver tid er i produksjon, forandrer seg. Klekkeprognose for april 2022 er inkludert i diagrammet og er i produksjon i september 2022. 22% økt klekking av verperaser i mars Det ble i mars 2022 klekket 761 534 kyllinger av verperase, som er 22% over gjennomsnittlig klekking pr måned i 2021 (622 783). De tre siste måneder er det klekt 628 786 kyllinger i gjennomsnitt, noe som er 1% over gjennomsnittlig klekking pr måned i 2021. Prognose april 2022 er 431 000 kyllinger, 31% under gjennomsnittlig klekking pr måned i 2021 (622 783). Klekking av kylling til verperaser (hane- og hønekyllinger) de siste år sammenlignet med klekketall for 2022 KLEKKING VERPERASE HØNEBESTAND Utvikling i hønebestand som produserer egg til enhver tid - basert på klekketall 2020 - 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy