FJØRFE nr. 4 - 2022

* FJØRFE 4 | 22 * * FJØRFE 4 | 22 * 44 TEMA | statistikker PRISUTVIKLING KONVENSJONELT SLAKTEKYLLINGFÔRPER MÅNED 2018 - 2022 PRISUTVIKLING KONVENSJONELT VERPEFÔR PER MÅNED 2018 - 2022 PRISUTVIKLING ØKOLOGISK VERPEFÔR PER MÅNED 2018 - 2022 PRISUTVIKLING KRAFTFÔRPRISENE FORTSETTER Å STIGE Prisstigningen på kraftfôr var betydelig i 2021. Tall fra Landbruksdirektoratet viser ytterligere økning så langt i 2022. Kilde: Landbruksdirektoratet. Tekst, illustrasjoner & foto: Karianne Fuglerud Ingerø Landbruksdirektoratet henter inn salg og priser kvartalsvis fra fôrleverandørene. De vekter prisene med solgte mengder på henholdsvis konvensjonelt verpefôr og slaktekyllingfôr. På økologisk verpefôr er det fra juli 2017 kun ett fôr, fra én leverandør, som inngår i tallgrunnlaget. Fôrleverandørene publiserer prislister på litt ulike tidspunkt og pris for april er derfor et foreløpig gjennomsnittstall beregnet av Landbruksdirektoratet. Alle prisene er inkludert frakt og rabatter. Landbruksdirektoratet fører kun statestikk for de tre kategoriene av fjørfefôr som vi henviser til i oversiktene her. * * *

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy