FJØRFE nr. 4 - 2022

WEB | NFL.NO * FJØRFE 4 | 22 * * FJØRFE 4 | 22 * 43 TEMA | statistikker ANIMALSK LANDBRUKSPRODUKSJON EGG OG FJØRFEKJØTT 43,4% Norsk fjørfenæring, med egg og hvitt kjøtt, stod i 2021 for 43,4% av den samlede animalske landbruksproduksjonen i Norge, når vi ser på total produksjon av egg, fjørfe, storfe, svin og sau under ett. Tekst og illustrasjoner: Karianne Fuglerud Ingerø. Kilde: Landbruksdirektoratet. 433 044 TONN KJØTT OG EGG TOTALT Samlet viser den offentlige kjøttkontrollen, vist i rapport på venstre side, at det ble produsert totalt 360 703 tonn kjøtt samlet for svin, fjørfe, storfe, sau, hest og en liten andel ”annet kjøtt” i 2021. Dersom vi legger til produksjon av egg, blir den samlede produksjonen på totalt 433 044 tonn kjøtt og egg i 2021. I 2021 var produksjon av egg, som ble levert til registrerte eggpakkerier, på 65 162 tonn. Inkluderer vi direktesalg av egg, som har vært på ca 10% de siste år, så var den totale produksjonen av egg i 2021 på ca. 72 341 tonn. Det er disse tallet vi legger til grunn når vi samlet for egg, hvitt og rødt kjøtt for 2021 viser til en totale produksjonen på 433 044 tonn. FJØRFE 43,4% AV PRODUKSJONEN Fjørfekjøtt og egg utgjør 187 835 tonn av totalen på 433 044 tonn, noe som tilsvarer 43,4% av den animalske landbruksproduksjonen i 2021. Diagrammet viser produksjon av egg og kjøtt i tonn for 2021. Total produksjon var 433 044 tonn. Samlet var produksjon av egg og fjørfekjøtt på 187 835 tonn og stod dermed for 43,4% av den animalske landbruksproduksjonen. → KRAFTFÔRSALGET 2021 FJØRFE BRUKTE 25% Totalsalget av kraftfôr til husdyr kom i 2021 opp i 2 026 867 tonn. Det er en økning på 24 053 tonn (1,2%) sammenlignet med 2020. Fjørfe brukte 506 281 tonn kraftfôr (25%). Tekst og illustrasjoner: Karianne Fuglerud Ingerø. Kilde: Landbruksdirektoratet. FJØRFE STABIL ANDEL I perioden 2012-2018 lå kraftfôrsalget til fjørfe på 2223%. I 2019 økte kraftfôrandelen til underkant av 24% og i 2020 var fortsatt andelen av det totale kraftfôrsalget på 24%. I 2021 var kraftfôrsalget på 25%. DRØVTYGGERE STØRSTE ANDEL Det er drøvtyggere som har den største andelen av kraftfôrsalget med 51% i 2021. Svin har en andel av kraftfôrsalget på 23%. Alle dyresalg har dermed hatt en stabil andel av kraftfôrsalget de siste år. Fordeling av bruk av kraftfôr til ulike dyreslag i prosent. Diagrammet viser at kraftfôr solgt til fjørfeproduksjonene i 2021 var 25% av det totalt kraftfôrsalget. →

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy