FJØRFE nr. 4 - 2022

31 WEB | NFL.NO * FJØRFE 4 | 22 * TEMA | reportasjer FRA GAMMEL RYFYLKEGARD TIL BEDRIFT MED 45 ANSATTE Når man kommer til Lauvsnes gartneri og blir møtt av 30 mål med drivhus, er det mest naturlig å snakke om tomat. Men eggproduksjonen har hatt betydning for det som i dag er et gartneri med 45 ansatte. Tekst: Karianne Fuglerud Ingerø Foto. Karianne Fuglerud Ingerø & privat. Karianne Fuglerud Ingerø Jan Terje Vignes foran hønseshuset fra 2006, med 30 mål drivhus i bakgrunnen. De har 7.500 høner, men hønsehuset er 16 meter bredt med kapasitet for 1 aviar-rekke til. Taket er bygd med spiss vinkel for bedre ventilasjon og kjøleventilering f.eks. ved strømbrudd. Sted: Finnøy, Rogaland Lauvsnes, Finnøy i Rogaland: • Eiere er Lisa og Jan Terje Vignes. • Hønsehus fra 2006 med Natura Nova aviar fra Fjøssystemer. • Grude Bygg og Finnøy Betong leverte tak/betong. • Grunnarbeidet og gjødselkjeller bygd selv. • Livkyllinger fra A&A Salte, fôr fra Felleskjøpet Rogaland Agder og varemottaker Nortura. • Tomatproduksjon er hoved-geskjeft på gården. • Leier ut grasareal og melkekvoten på 100.000 liter. • Kona Lisa jobber 100% utenom gården, men er involvert og engasjert i alt som skjer på Lauvsnes. Tips oss om produsenter! FJØRFE ønsker tips om produsenter som er verdt å avlegge et besøk. Send tips til karianne@nfl.no GAMMEL RYFYLKEGARD Gården til Jan Terje Vignes og kona Lisa Finnøy har vært en Ryfylkegard med flere ulike produksjoner. – Da jeg kom hjem fra jordbruksskolen som 18-åring i 2000 var det gård jeg ønsket å drive. Eggproduksjon, som ble etablert på 1920-tallet, var avviklet på 90-tallet. Det var fortsatt både sau, gris, mink, okser og melkeproduksjon. I tillegg var det rev, med ca 1.500 dyr, da jeg overtok gården. – Veksthus har det vært på gården siden 1935 så jeg er 4. generasjon gartner. I starten hadde jeg to eldre veksthus på ca. 1 mål med tomater. I 2000 fikk vi mulighet til å utvide og bygde nytt. EGGPRODUKSJON De neste årene var det fokus på drivhus og melkeproduksjon, men så fikk Jan Terje og Lisa et økonomisk tungt år i 2004. Energiprisene gikk opp og tomatprisene gikk ned. – Vi tapte penger på drivhuset og måtte gjøre tiltak. Vi måtte endre på produksjonen og startet med spesialtomat i 2005 for å prøve å øke lønnsomheten i gartneriet. –Det var behov for å ha et tredje bein å stå på i gårdsdriften, i tillegg til 100.000 i melkekvote og tomatproduksjon. Den gang som nå hadde vi en velvillig banksjef som hadde troa på oss. Vi fikk mulighet til lån for å bygge hønsehus. Det utvidet inntektsgrunnlaget på gården.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy