FJØRFE nr. 4 - 2022

25 WEB | NFL.NO * FJØRFE 4 | 22 * TEMA | reportasjer 4. GENERASJON GÅRDBRUKERE MÅ SE ETTER NYE MULIGHETER Familien Oust har drevet landbruk i fire generasjoner på Rotvoll Gård. Fra 60-tallet har landbrukseiendommen stadig blitt ekspropriert. De har innsett at de på sikt må gi opp det tradisjonelle landbruket, men har nylig satset videre på kyllingproduksjon, og ser også på muligheter for eiendomsutvikling på gården. Tekst & foto: Karianne Fuglerud Ingerø Karianne Fuglerud Ingerø På Rotvoll Gård har de kyllinghus fra 2017. Huset varmes opp via halmfyr, vannbåren varme i gulv, hvor energikilden er gass. Elektrisitet lages fra solceller. Sted: Trondheim, Trøndelag Rotvoll Gård, Trondheim: • Gård i Trondheim, kun 4 km fra Trondheim torg. • Kyllingproduksjon i over 20 år. Nytt kyllinghus i 2017 til 120.000 kyllinger pr år. • Daggamle Hubbard fra Hugaas rugeri, varemottaker Norsk Kylling. • Fôr fra Felleskjøpet. Fjøssystemer leverandør av hus og inventar. • Halm og tømmerfyr fra Big’O fra 2004 som nå utvides med akkumulatortank for bedre utnyttelse av varmen. • Solceller fra Midt Energi fra 2019. • 500 mål dyrkbar mark. Største inntekt på gården er lagerutleie. • Eiere er Ivar, kona Mari Anne og sønnene Hans (38), Are (37) og Bjørnar (34). Organisert i et AS, Rotvoll Eiendom, som også driver eiendomsutvikling. Tips oss om produsenter! FJØRFE har sendt forespørsel til bla. rådgivere hos fôrfirmaene og varemottakerne for å få tips om produsenter som er verd å avlegge et besøk. Familien Oust ble besøkt etter tips fra Tor Inge Lien hos Norsk Kylling. Har du tips? Send til karianne@nfl.no Med årene har gårdsveien hvor de kjører tunge landbruksmaskiner måttet deles med både skolevei og tursti. Det blir stadig blir mer utfordrende å drive landbruk når Trondheim by kryper nærmere. De ser ikke for seg at neste generasjon kan drive gårdsdrift på tradisjonelt vis, men familien håper landbruket skal få leve videre, i en eller annen form, også i fremtiden. Deres satsning på eiendomsutvikling på gården skal vi omtale litt senere, men først litt om kyllingproduksjonen på gården. NYTT KYLLINGHUS I 2017 Far, Ivar Oust, har drevet med kyllingproduksjon i over 20 år. I 2017 ble det bygd nytt kyllinghus til 120.000 kyllinger. Tanken var full konsesjon samlet i gammelt og nytt hus. Imidlertid var det ikke behov for mer kylling i markedet så det eldste kyllinghuset ble derfor omgjort til lagerutleie, mens de drev kyllingproduksjon kun i nybygget. –Markedet tok seg raskt opp igjen og allerede i 2018 kunne vi produsert i begge hus, men da var utleie allerede i gang i gamle-huset, forklarer Ivar. HALMFYR SIDEN 2004 Oust har gårdsvarmeanlegg med halmfyr som varmer opp store deler av gården. I tillegg har de et gass-anlegg som benyttes til gulvvarmen i kyllinghuset, og som fungerer som backup i tilfelle driftsstans. –Vi investerte i halmfyr for å utnytte ressursene på går-

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy