FJØRFE nr. 4 - 2022

21 WEB | NFL.NO * FJØRFE 4 | 22 * TEMA | næringsnytt Styret i Kyllingprodusentenes Landslag (KL)* vil med dette informere eggprodusenter om at prisen på unghøner nå vil økes ytterligere som en direkte konsekvens av økte kostnader. Det siste året (fra 1. april 2021 til 15. april 2022) har kostnaden på kraftfôr steget med kr 4,98 pr unghøne, i tillegg til sterkt økte kostnader på oppvarming i oppdrettshusene. Mens prisen på daggamle kyllinger, som i neste omgang gjenspeiler økte priser på avsldyr og rugeegg, har økt med 95 øre det siste året. Dette betyr en økt prisoppgang på 7 kr på en 16 ukers konvensjonell unghøne. Signalene er at kraftfôrprisen vil øke ytterligere fremover, og at andre variable kostnader også vil stige. Følgelig vil også prisen på unghøner måtte økes utover de allerede påløpte 7 kronene. Ser en til for eksempel Danmark, hvor markedskreftene i større grad slår direkte inn i markedet sammenliknet med Norge, har unghøneprisen økt opp mot 20 kroner den siste tiden. Situasjonen oppleves som svært krevende for oppdretterne, da disse kostnadene slår inn hurtig og direkte på vårt ledd. Uten dekning vil det i mange tilfeller være tale om milliontap for mange. KL har sendt brev til Totalmarked og bedt om at økningene i unghønepris blir tatt med i vurderingene når engrospris på egg 2. halvår i 2022 skal fastsettes. Eggprodusentene må få dekket inn tillegget i unghønepris sammen med andre reelle kostnader i selve eggproduksjonen. For å dekke inn en økning på kr 7 per unghøne, må eggprodusentene få en økning i eggpris på minst 30 øre per kilo egg. Med vennlig hilsen Styret i Kyllingprodusentenes Landslag (KL) Bjarne Martin Lyngstad Pål Ånund Tveiten Therese Dahl Styreleder Styremedlem Styremedlem DIREKTE KONSEKVENS AV ØKTE KOSTNADER PRISEN PÅ UNGHØNER ØKER Styret i Kyllingprodusentenes Landslag (KL)* vil med dette informere eggprodusenter om at prisen på unghøner nå vil økes ytterligere som en direkte konsekvens av økte kostnader. Tekst: Styret i Kyllingprodusentenes Landslag Foto: Karianne Fuglerud Ingerø Kyllingprodusentenes Landslag Kyllingprodusentenes Landslag (KL) organiserer livkyllingoppdretterne av verpehøner. I Norge er det 14 spesialiserte livkyllingoppdrettere som dretter opp nyklekte kylling for videresalg til landets eggprodusenter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy