FJØRFE nr. 4 - 2022

19 WEB | NFL.NO * FJØRFE 4 | 22 * TEMA | lagsarbeid STATSFORVALTEREN I ROGALAND NETTMØTE FJØRFENÆRINGEN Statsforvalteren i Rogaland etablerte høsten 2021 en nettverksgruppe for fjørfenæringen i fylket. Målet med nettverket er å skape en arena som gir kunnskapsutveksling og bygger relasjoner. Etableringen av nettverket var nyttig da fugleinfluensa ble påvist i Rogaland i november 2021. Tekst: Margrethe Brantsæter 23. mars arrangerte Statsforvalteren det andre møtet i nettverket for fjørfenæringen. Forrige møte ble arrangert fysisk 1. oktober, men dette møtet var digitalt. Ca 30 personer, de fleste ansatte i fjørfenæringen i Rogaland, men også noen produsenter deltok. Geir Skadberg, landbruksdirektør i Rogaland, ønsket velkommen. I sin innledning forklarte han både formålet med nettverket og reflekterte over at nettverket raskt fikk en stor verdi da fugleinfluensaen traff eggprodusenter i Rogaland. Når man skal kunne takle slike kriser er det ekstra viktig både å ha et felles kunnskapsgrunnlag og å kjenne hverandre. Margrethe Brantsæter var invitert til å informere om «siste nytt fra fjørfebøndene». Presentasjonen henne tok for seg den dramatiske kostnadsveksten fjørfebøndene har opplevd i senere tid innenfor kraftfôr, energi og andre innsatsfaktorer. Hun omtalte også kort forventningene fjørfebøndene har til de forstående jordbruksforhandlingene. Monica Dahlmo orienterte om prosjektet som har undersøkt om vask av kyllinghus utgjør en risiko for punktutslipp og forurensning av elver/vassdrag i Rogaland. Hun viste til rapporten som NIBIO utarbeidet i 2019: «Vask av fjørfehus», og forklarte at det i løpet av noen år vil bli krav om at vaskevann må håndteres strengere enn i dag. Dette betyr i praksis at fjørfebønder enten må sende vaskevannet ut via oppkobling til offentlig kloakk, eller samles opp i kummer. Kommentarer i møtet tilsa at det bør jobbes videre med praktiske løsninger og mulighet for økonomisk støtte fra Innovasjon Norge. Siste taler ut var Åge Bremer fra Innovasjon Norge. Han jobber med fornybar energi i Rogaland og Vestland fylke. I likhet med informasjonen vi fikk under FJØRFEDAGENE, opplyste han at det har vært en enorm økning i søknadene om støtte til investering av fornybare energikilder på gården. Potten til Innovasjon Norge er langt fra tilstrekkelig, og er allerede oppbrukt for 2022. Bremer omtalte ulike aktuelle fornybare energikilder som er aktuelle for Rogalandsbonden og gav eksempler på hvordan dette kan gjøres lønnsomt. – Målet med nettverksgruppen er å skape en arena som gir kunnskapsutveksling og bygger relasjoner. Geir Skadberg, Landbruksdirektør i Rogaland – I løpet av noen år blir det krav om at vaskevann fra fjørfehus må håndteres strengere enn i dag. Monica Dahlmo, Seniorrådgiver, Statsforvalteren i Rogaland Margrethe Brantsæter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy