FJØRFE nr. 4 - 2022

17 WEB | NFL.NO * FJØRFE 4 | 22 * TEMA | lagsarbeid NORGES BONDELAG REPRESENTANTSKAPSMØTE Norges Bondelag avholdt representantskapsmøte 30-31. mars. Norsk Fjørfelag var representert med styremedlem Trude Helge. Fra talerstolen talte hun fjørfebondens sak. Hennes innlegg gjengis her. Tekst: Trude Hegle, styrerepresentant i NFL Ordfører, representatskap. Norske fjørfeprodusenter produserer en betydelig andel mat til det norske folk med bærekraftige driftsmetoder, friske dyr og god dyrevelferd. Vi står faktisk for ca 43% av den landbaserte animalske produksjonen. Fjørfenæringa er derfor viktig for matforsyninga i Norge. Per nå har vi ca 1 200 kommersielle fjørfeprodusenter i Norge, hvor konsumegg og kyllingkjøtt utgjør majoriteten. Prisnedskrivning av kraftforet er svært viktig for fjørfebonden. 50 til 80% av fjørfefôret er norske råvarer, og kraftfôr utgjør ca 60% av kostnadene for fjørfebonden. Vi ser at det er et stort behov for å styrke økonomien i kornproduksjonen. Men enhver økning i kornprisen vil slå sterkt ut på bunnlinja til fjørfeprodusenten. En økning på 50 øre per kilo kraftfor vil utgjøre en økt kostnad på drøyt 300 000 kr for en konsesjonsbesetning på kylling. Økning i kornpris må derfor fullt ut blir kompensert ved prisnedskrivning. Energibehovet i et konsesjonshus for kylling er på ca 420 000 kWt per år. Snaut 20% av energibehovet er strøm som brukes til å drifte vifter, lys osv. hovedandelen av energien kreves for å dekke oppvarminsbehovet i huset. Mange fjørfeprodusenter bruker gass, diesel eller olje til fyring. De økte energikostnadene slår derfor sterkt ut på bunnlinja. Fjørfelaget er glad for strømstøtten som er forhandlet fram, men det er et stort behov for dekning av kostnader også til oppvarming. De økte produksjonskostnadene gjør at kyllingprodusenten nå sitter igjen med ca 3 kr per kylling til å dekke kapitalkostnad og arbeidsvederlag. Med dagens priser på nyinvesteringer gir det en kapitalkostnad på nærmere 4,5 kr per kylling. Vederlag til kapital og arbeid må trolig ligge på ca 6 kr, altså opp 3 kr/kylling for å gi ”lønn for strevet”. Det internasjonale råvaremarked er svært utfordrende for tiden, og det er ikke utenkelig at det kan oppstå mangel på essensielle råvarer i kraftfôret som vi er avhengig av å importere. Dette kan føre til sterkt økte kraftfôrkostnader. Gassprisen har doblet seg det siste året, og det ingen som tør å spå hva prisen blir framover. Trude Hegle, styremedlem i Norsk Fjørfelag, på talerstolen under sitt innlegg på representantskapet i Norges Bondelag.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy