FJØRFE nr. 4 - 2022

12 * FJØRFE 4 | 22 * TEMA | lagsarbeid –Eg får ikkje så mykje meir betalt for egga enn det far min gjorde då han dreiv, samstundes somprisane på det me treng har gått opp. Kenneth Hole, styrerepresentant Norsk Fjørfelag Faksimile fra Jærbladet 25. mars –Skal vi lykkes med en grønn omstilling av samfunnet, må det lønne seg å gjøre grønne investeringer. Ingunn Dalaker Øderud, styreleder Norsk Fjørfelag Faksimile fra Nationen 3. april KRONIKK I KLASSEKAMPEN MÅ LØNNE SEG Å INVESTERE FORNYBART Potten til investeringsstøtte fra Innovasjon Norge var allerede tom i februar. Regjeringen har kraftig undervurdert omstillingsevnen til norske bønder. Norsk Fjørfelag har i den anledning hatt en kronikk på trykk i Klassekampen om behovet for at potten økes betydelig. Kronikken gjengis her. Tekst: Siv Heimdal, Myldring & Margrethe Brantsæter, Norsk Fjørfelag REGJERINGEN HAR UNDERVURDERT BØNDENES VILJE TIL Å OMSTILLE SEG Bøndenes vilje til å investere i fornybare energikilder er stor. Det er ikke potten til investeringsstøtte. Skal vi få fart på det grønne skifte må størrelsen på investeringsstøtten reflektere ambisjonsnivået til bøndene, og økes betraktelig. Nylig lanserte FN en klimarapport hvor de nok en gang gjentok alvoret i klimakrisen. Fossile utslipp fra olje, kull og gass må kuttes dramatisk om vi skal nå 1,5 gradersmålet. Som første næring inngikk et samlet landbruk en frivillig klimaavtale med regjeringen om hvordan landbruket skal kutte i klimagassutslipp over en tiårsperiode. En av tiltakene var fossilfri oppvarming på gården. KYLLINGPRODUKSJON KREVER OPPVARMING Produksjon av slaktekylling krever oppvarming av kyllinghusene. Ved innsett av daggamle kyllinger må kyllinghuset være 32-34 grader, før temperaturen reduseres ned mot 20 grader når kyllingene blir eldre. Mange bønder bruker i dag gass eller annen fossil energi som oppvarmingskilde. Rundt en tredjedel av kyllingbøndene har allerede gjort investeringer i fornybar energi. Nå ønsker de resterende to tredjedelene å gjøre det samme. Problemet er at investeringsstøtten fra Innovasjon Norge for lengst er brukt opp. POTTEN TIL INVESTERINGSSTØTTE ER TØMT Investeringer i fornybar energi er kostbare og kyllingbonden er helt avhengig av investeringsmidler. Siv Heimdal Margrethe Brantsæter –Selv ompåsken lammestek ogmat k slag for å samle f Faksimile fra Smaale Norsk Fjørfelag sine styremedlemmer har uttalt seg om ulike tema i flere lokale og nas

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy