FJØRFE nr. 4 - 2022

10 * FJØRFE 4 | 22 * TEMA | lagsarbeid JORDBRUKSAVTALEN ØKT PRISGRENSE PÅ KYLLING Regjeringen foreslo nylig å heve øvre prisgrense på kylling fra 1. juli. Det gir norske kyllingprodusenter en sårt tiltrengt mulighet til å få dekket økte produksjonskostnader. –Vi er glade for at regjeringen har lyttet til budskapene våre”, sier styreleder i Norsk Fjørfelag, Ingunn Dalaker Øderud. Tekst: Siv Heimdal, Myldring I påsken varslet Landbruks- og matdepartementet at de i årets tilbud til jordbruksavtale vil foreslå en midlertidig heving av øvre prisgrense på kylling fra 1. juli 2022. Det betyr at kyllingprodusentene kan kreve en høyere pris av dagligvareaktørene. I dag er prisen på 31,66 kr per kilo. Bakgrunnen for prisøkningen er at norske kyllingprodusenter kan få dekket noe av de økte produksjonskostnadene gjennom prisuttak i markedet. Kostnadene på viktige innsatsfaktorer har økt kraftig og ukontrollerbart over lang tid. – For kyllingprodusentene har prisene på energi og fôr kommet til et nivå som utfordrer lønnsomheten i produksjonen. Det er helt essensielt for mange produsenter at de får en mulighet til å få dekket kostnadene,” sier Øderud. ET SIGNAL FØR PRISFORHANDLINGENE MED DAGLIGVAREKJEDENE Nyheten kom rett før de offisielle forhandlingene om årets jordbruksoppgjør skal starte. Departementet sier at de går ut med informasjonen nå som et signal før prisforhandlingene mellom markedsaktørene for kylling og dagligvarekjedene. Referansepris fastsettes med basis i prisuttaket på engrosnivå i foregående avtaleår, beregnet av Landbruksdirektoratet. Øvre prisgrense er vanligvis referanseprisen, pluss ti prosent. – Normalt kan ikke prisen økes mer enn ti prosent, men det ville ikke holdt i den situasjonen vi befinner oss i. Ved helt ekstraordinære forhold, slik vi opplever nå, med kostnader som stiger i været, så kan Artikkel 5 i landbruksavtalen i WTO komme til anvendelse. Da kan man øke prisen mer enn ti prosent og det er det regjeringen vil benytte seg av nå, forklarer Øderud. NY REFERANSEPRIS ØKER DEN TOTALE PRISEN Regjeringen presiserer at prisøkningen kun er midlertidig. Det er likevel grunn til å tro at prisen vil holde seg høy, også neste år. Seniorrådgiver i Bondelaget med ansvar for jordbruksforhandlingene, Anders Huus, forklarer hvorfor: – Behovet for å heve øvre prisgrense vil sannsynligvis Siv Heimdal

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy