FJØRFE nr. 3 - 2020

* FJØRFE 3 | 20 * 5 WEB | NFL.NO TEMA | leder A kkurat takhøyde har jeg i dagliglivet et veldig profesjonelt forhold til. Som snekker er dette et tema rett som det er. Hvis folk får muligheten til å oppleve stor takhøyde i det rommet de er i føles det velbehag. Det gjør noe med folk som kommer inn i værelser med god takhøyde. En får litt mer luft rundt seg og en svever inn i hverdagen med en følelse av let- telse. Takhøyden har mye og si både på det abstrakte og det konkrete plan. Vi i fjørfebransjen vet også at takhøyde er en vesentlig faktor hos våre produksjons- dyr. Dette påvirker ventilasjon og at produksjonsmiljøet oppleves bra for dyra. Takhøyden gjør at enkelte av våre arter får utløp for sine naturlige behov, noe som er viktig for at dyra våre skal trives å ha det bra. Vi snakker også om takhøyde i organisasjoner sitt indre og ytre liv. Det er viktig at det er litt høyde under taket når flere med forskjellige bakgrunner møtes. Mangfoldet er ofte det som løfter en organisasjon fremover. Det er ofte forskjellige folk, divergerende meninger og utgangs- punkt som spriker når mange møtes i fellesskap. Hvis alt skal ned i en smeltedigel er det lettere med suksess hvis takhøyden er tilstede både mentalt og billedlig. For NFL gjelder disse kriteriene også. Vi innehar mye kompetanse fra hvert vårt felt, men mye er gjenkjennbart mellom pro- duksjonene. Det gjelder utfordringer i produksjon, men også med rammebetingelser. Det som gleder meg som styreleder er at de tillitsvalgte også har forskjellige utgangspunkt. Jeg håper vi klarer å gi alle som kommer inn i de valgte organer i Norsk Fjørfelag opplevelse av at takhøyden er tilstrekkelig til å utøve mandatet en og hver føler på etter at en er valgt inn. Det blir ofte kommentert fra utsiden at en er overrasket over alt en så liten organisasjon som Norsk Fjørfelag rekker over. Alle saker kan nødvendigvis ikke få like stort fokus, men målet er at alle saker får en respektabel behandling. Nå har jeg ikke målt lokalene våre på Løren fra gulv til tak, men alle som har kontakt med NFL skal sitte igjen med følelsen av at her er det rom for det meste og god takhøyde. Det går ikke an å skrive en leder i mars uten å komme innom FJØRFEDAGENE. En plass som de fleste opp- levde å «fly oppunder taket». I hvert fall så gjorde vi LEDER TAKHØYDE Kolbjørn Frøseth Kolbjørn Frøseth Styreleder Norsk Fjørfelag som arrangører det etter alle rause tilbakemeldinger vi har fått hittil. Det som imponerte mange var den proffe gjennomføringen, men også innholdet. Det var et godt samhold blant alle på tvers av tilhørighet. Der det var størst takhøyde var på utsiden av hotellet på Stavan- ger. Der fikk jeg i hvert fall de friskeste innspillene. Jeg vil takke sponsorene og de som stilte med stand på FJØRFEDAGENE en ekstra takk. Alt i alt gjorde de at det faglige kom i fokus både i vrimleområdet og i konferansesalen. For alle som var til stede og fikk nyte denne stunden både i alvor og skjemt, i lyttemodus eller over et godt måltid, håper jeg allerede har satt av datoene 11.-12. mars. Vi håper alle som deltok i år, men også langt flere blir med når vi møtes på Fornebu disse dagene i 2021. Der de tidligere sendte fly oppover der er det høyt under taket. Vi som bor på denne kloden opplever surrealistiske ting for tiden. Koronaviruset har ført til en pandemi. I denne fasen er det viktig med stor takhøyde blant oss mennesker, også på tvers av kulturer, landegrenser og politiske skillelinjer. Det er ingen av oss som vet hvor dette ender. Det er ikke tiden for å spekulere i egen velferd nå og lage egne regler. Mange har store spørsmål, men mange føler på hvor små vi egentlig vi er. Jeg vet ikke fasiten, men i mitt stille sinn håper jeg at alle bidrar med det de kan bidra med og følger helsefaglige råd. Vi er nødt til å ofre noe og ikke minst bry oss om hverandre. Bruk ihvertfall rommet med størst takhøyde, ute er det masse friskluft og det gir oss energi videre. Jeg håper vi klarer å gi alle som kommer inn i de valgte organer i Norsk Fjørfelag opplevelse av god takhøyde. »

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy