FJØRFE nr. 3 - 2020

* FJØRFE 3 | 20 * 40 ANNONSØRINNHOLD GOD DRIKKEVANNSHYGIENE – EN FORUTSETNING FOR Å LYKKES! Det er fort gjort å glemme at drikkevannet også er et næringsmiddel, som bør vies vel så mye oppmerksomhet som valg av fôr. Det er også det næringsmiddelet som når alle dyra i huset hyppigst og med høyest frekvens. I moderne hønsehold er flokkene store og dyretettheten er høy. Dette gjør oss ekstra utsatt dersom uhellet først er ute. Å se på drikkevannskvaliteten som et kritisk punkt i driften er derfor spesielt viktig når det kommer til å sikre både god dyrehelse og god økonomi. Tekst: Solveig Bugge Sveri, veterinær i VESO. Foto: VESO & Karianne Fuglerud Ingerø HVORFOR ER DRIKKEVANNSYSTEMENE SÅ UTSATT? Mørke, fuktighet, rikelig næringstilførsel, høye tem- peraturer og ingen UV-stråling fra solen er noen av de faktorene som sikrer bakterier optimale vekstforhold. Alt dette finner vi i rørsystemer. Hver gang dyrene drikker podes bakterier fra strø og avføring på niplene. Får bakteriene først fotfeste er de raske til å danne den etter hvert så beryktede biofilmen. Biofilm dannes når bakterier og andre mikroorganismer fester seg på en flate, for deretter å danne en beskyttende masse rundt seg selv (av såkalte polysakkarider). Denne massen, eller matriksen som den også kalles, er med på å hjelpe mikroorganismene med både transport av næringsstoffer seg imellom og med å beskytte dem mot farer. Problemene for husdyrene våre oppstår imidlertid når denne matriksen etter hvert også huser sykdomsfremkallende virus og bakterier. En godt etablert biofilm er ingen enkel sak å kvitte seg med. HVORDAN SIKRE GODT DRIKKEVANN Det er heldigvis mye du kan gjøre. Det første du må forsikre deg om er at vannkilden din er god gjen- nom hele året samt at du har de rette desinfeksjons- systemene. Her må en søke råd og veiledning for den individuelle gården slik at disse grunnleggende forutsetningene kommer på plass. Animalia har laget en rekke gode veiledere på temaet, som alle bør leses med interesse. Dessverre er det ikke nok å sørge for at vannet er rent når det kommer inn i huset. Vi må også sørge for at det er like rent i enden av vannrekka - helt til slutten av innsettet. God hygiene, korrekt vask og desinfeksjon av drikkevann-systemene blir derfor neste kritiske kontrollpunkt. Som en tommelfingerregel skal drikkevannsystemene som et minimum vaskes mellom hvert innsett. Dette vil gi best effekt og påbegynnes i praksis etter at en er ferdig med tørrengjøringen, og før en starter på hovedvasken av selve huset. Å se på drikkevannskvaliteten som et kritisk punkt i driften er viktig når det kommer til å sikre både god dyrehelse og god økonomi. Solveig Bugge Sveri VESO

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy