FJØRFE nr. 3 - 2020

* FJØRFE 3 | 20 * 39 WEB | NFL.NO TEMA | fôr og fôring PERFEKT BLANDING? For å få til ønsket indre struktur er det av betydning at man ser på fordelingen mellom hele korn, grove parti- kler og andelen finmalte råvarer. Dette vil skape grunn- laget for en god indre struktur og god ytre struktur. En god indre struktur gir grunnlaget for en god bakterie- flora og god utskillelse av fordøyelsesenzymer. Hvis den indre strukturen inneholder en god balanse med grove og mindre grove partikler vil dette gi en lengre oppholdstid i tarmkanalen og dermed bedre metthets- følelse. Næringsstoffene vil bli utnyttet og fordelt på vedlikehold og produksjon hos verpehøna. Det kan skape mindre stress hos fuglene og en positiv effekt på blant annet fjørdrakt, trivsel generelt og ikke minst ha en positiv effekt på produksjonsresultater. KRÅS – HØNAS TENNER En velutviklet krås er et godt grunnlag for god fordøy- else, vekst, utvikling og produksjon. Det vil si at for fine partikler vil ikke stimulere kråsens muskelvekst. Kråsens funksjon er å bearbeide fôret mekanisk og dermed sende ferdigfordøyde partikler videre i tarm- systemet når det er ned i en ønsket størrelse. Det betyr at et finmalt fôr vil føre til kort oppholdstid i kråsen, og ved for store partikler vil det ikke vær plass til nok fôr. Oppholdstiden i kråsen vil være avgjørende for utnyt- telsen av fôret. FIBER – VEDHENG MED ET VIKTIG OPPDRAG Fiber har ingen direkte næringsverdi, men er av stor betydning for våre verpehøns uansett. Et balansert inn- hold av fiber vil ha flere gode fordeler for verpehøns. Det vil kunne bidra til fastere avføring og mindre am- moniakk. Dyrevelferden vil kunne bli bedre med mindre stress og aggressiv atferd, og dette vil ha en direkte effekt på fjørdrakten. Generelt vil bedre trivsel og fjørdrakt gi bedre fôrutnyttelse og produksjon. HURRA FOR JEVN STRUKTUR En jevn struktur i fôrlasset er vel så viktig som at fôret er for grovt eller fint. Det er kombinasjonen her vi er ute etter. Så grove partikler som mulig uten at det skaper fare for at det går utover den ytre strukturen. Fjørfeet foretrekker at strukturen er lik fra lass til lass, og overganger fra en type struktur til en annen kan ha påvirkning. Den ytre strukturen påvirker fôropptaket direkte mens den indre strukturen påvirker fordøyel- sen. For gunstig utvikling og produksjon er det nødven- dig å stimulere høna til et godt fôropptak. Kilder: • ltz.de • dekalb-poultry.com Det inni som teller: Illustrasjon på at selv om det ser fint og flott ut på utsiden, så trenger ikke det inni å være av like bra kvalitet, og omvent. Helheten er et viktig argument når det gjelder kraftfôr. Illustrasjon: Anne Line Dørum Pelletspressa: Den ytre strukturen er viktig for høna. Jevn og homogen struktur gjør det meget forutsigbart for høna og vil ikke påvirke hønas fôropptak. Den indre strukturen kan man ikke definere ut i fra dette bildet. Foto: Felleskjøpet Agri Våtsiktet ferdigfôr: Slik ser partikkelfordelingen ut når man våtsikter ferdigfôr. Her er mange av partiklene over 2 mm i størrelse. Foto: Vidar Aglen Finstoff Definisjonen på fin- stoff er andel partikler som har størrelse mindre enn 0,5 mm. Om du undres på om fôret ditt har mye finstoff, eller det ser finere ut enn det du skulle ønske, så ta litt av finstoffet mellom fingertuppene og rull det mellom fingrene. Klistrer finstoffet seg sammen sompotetmel kan man konkludere med at dette fôret er for fint. Skulle du kjenne at dere ruller og går mens det smuldrer lett fra hverandre, har fortsatt fôret den indre struk- turen som er viktig.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy