FJØRFE nr. 3 - 2020

* FJØRFE 3 | 20 * 35 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning Guro Vasdal Animalia DYREVELFERDSPROGRAM AVLSDYR SLAKTEKYLLING OG KALKUN En av de aller viktigste oppgavene vi har i norsk fjørfeproduksjon er å sørge for god helse og velferd hos dyra våre. Selv om norsk regelverk for hold av husdyr er blant verdens strengeste, så må vi også bevise at regelverket etterleves ute på gårdene, og at dyrenes velferd blir ivaretatt. Det er viktig både for dyrene, bøndene og for samfunnets tillit. Dette er noe av bakgrunnen for at næringen nå etablerer et eget dyrevelferdsprogram for avlsdyr av slaktekylling og kalkun. Guro Vasdal og Kathe Kittelsen, Animalia Foto: Karianne Fuglerud Ingerø A vlsdyrene i slaktekylling- og kalkunproduksjonen er nok en litt ukjent produksjon for de fleste. Og de færreste forbrukere tenker over hvor kyllingen eller kalkunen de spiser egentlig kommer fra. Men vi har til enhver tid ca 400 000 avlsdyr av slaktekylling og ca 8000 avlsdyr av kalkun i Norge, fordelt på ca 90 produ- senter. Etter klekking på rugeriet sendes både haner og høner til en oppaler, som har dyrene frem til de er klare for eggproduksjon, slaktekylling ved ca 18 ukers alder, og kalkun ved ca 30 ukers alder. Deretter sendes de til en rugeeggprodusent som ukentlig sender rugeegg til rugeriene, hvor slaktekyllingen og slaktekalkunen klekkes. Hos rugeeggprodusenten står dyrene i produksjon til rundt 60 ukers alder (kylling) eller 56 uker (kalkun). Norsk fjørfenæring har i alle år har et stort fokus på helse og velferd i foreldredyrleddet. Redusert helse i dette leddet har nemlig store konsekvenser for neste generasjon dyr, og derfor er hygiene- og helsetiltakene omfattende og strenge. Det tas også regelmessig blodprøver i oppalet for å sikre at dyrene ikke lider av smittsomme sykdommer. I tillegg jobbes det kontinuerlig med å tilrettelegge miljø og håndtering slik at dyras helse og trivsel skal bli best mulig. Et dyrevelferdsprogram (DVP) er et systematisk verktøy som omfatter alle produsenter, uavhengig av hvem du leverer varene dine til. DVP skal bidra til å sikre regelverksetterlevelse, og skape ytterlige forbedringer i dyras velferd utover regelverket. Vi har i dag dyrevel- ferdsprogram for slaktekylling, kalkun og verpehøns, og resultater fra den nasjonale tråputeregistreringen viser at et systematisk fokus på viktige velferdsområder gir gode resultater. I tillegg gir DVP bonden en enda bedre forutsetning for en lønnsom produksjon, siden det settes fokus på dyrehelse, dyrevelferd, produksjons- resultater og egne forbedringsområder i de regelmes- sige veterinærbesøkene. Hovedformålet for dyrevelferdsprogram avlsdyr slakte- kylling og kalkun er dermed å sørge for dokumentert god dyrevelferd gjennom oppal- og rugeeggsperioden, en lønnsom produksjon for bonden og fortsatt tillit fra samfunnet gjennom åpenhet og dokumentasjon. Utviklingen av dyrevelferdsprogrammet vil skje i tett samarbeid med rugeriene, produsenter, veterinærer, og rådgivere, slik at vi får et gjennomførbart program som fungerer etter hensikten. Det tas sikte på at dyrevelferdsprogram avlsdyr slaktekylling og kalkun er på plass fra neste år. Kâthe Kittelsen Animalia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy