FJØRFE nr. 3 - 2020

* FJØRFE 3 | 20 * 22 TEMA | næringsnytt EGGPRODUSENTENES INTERESSEKLUBB 45 ÅRS MARKERING Vi samlet 42 eggprodusenter og bransjefolk til fagmøte på storslåtte Midtåsen i Sandefjord. Utsikten over byen satte rammene for en innholdsrik, engasjerende og tidsaktuell 45 årsmarkering for eggprodusentenes interesseklubb (EIK). Tekst: Marit Skuterud Vennatrø, leder EIK Foto: Tone Steinsland DEL 1: DIFFERENSIERT OMSETNINGSAVGIFT Møtet var delt opp i to fagdeler. Tone Steinsland, nest- leder i Norsk Fjørfelag, holdt innlegget «Gjentagende overproduksjon – er differensiert omsetningsavgift en løsning?». Ingenting er dyrere for eggprodusenten enn et marked i ubalanse. Folk i Norge spiser mer egg enn noen gang, men på grunn av hyppig og vedvarende overproduksjon, gjenspeiler dessverre ikke marginene på bunnlinja til eggprodusenten denne veksten. Et samlet landbruk har gjennom markedsregulering an- svaret for å balansere markedet. Utviklingen i eggnæringen understreker det Norsk Fjørfelag i flere år har kommunisert, nemlig at det er et stort behov for å få et eller flere nye verktøy i verk- tøykassen slik at markedsreguleringen kan bli utøvd på den måten den er tiltenkt. En samlet eggnæring er glade for den forbruksveksten vi nå opplever, og vi er glade for at nye produsenter blir etablert og at kollegiet blir større. Men Norsk Fjørfelag er opptatt av at nye produsenter må komme til på rett tidspunkt, slik som det er nå, kommer for mange produsenter til, for tidlig, noe som resulterer i økende og vedvarende overproduksjon. Norsk Fjørfelag mener derfor at vi må få nye verktøy som gjør at timingen av nyetablering blir mer optimal, slik at produsentene i større grad får sin fortjente del av «margin-kaka» framover. Behovet for å få nye verktøy til markedsregulering har altså vært kommunisert i mange år, og i mange kanaler. Vi er mange som har prøvd å så frø som understreker hvorfor det er et så stort behov for dette. I forbindelse med arbeidet som Omsetningsrådet har gjort, på bestilling fra Stortinget, med å gå gjennom dagens markedsordninger – er det blitt lagt fram et forslag om å innføre en differensiert omsetningsavgift for de som etablerer seg i perioder med overskudd på blant annet egg. Det er gjort vurderinger av at en slik avgift kan innføres uten at det vil kreve en lovendring. Forslaget er foreløpig ikke ferdigbehandlet, men det er forventet at en avgjørelse på om et slikt verktøy kan innføres vil bli tatt i løpet av 2020. Etter innlegget til Tone var det en engasjert forsamling som deltok i diskusjon. Det ble poengtert at det er viktig at hele bransjen må være samlet for å få til et nytt system. Det er viktig at pakkeriene ikke oppfordrer til etablering av nye hus dersom det mangler leveran- Marit Skuterud Vennatrø Festmiddag i Hotel Kong Carls historiske lokaler i Sandefjord.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy