FJØRFE nr. 3 - 2020

* FJØRFE 3 | 20 * 17 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid F ør den formelle etableringen av Dialogforum kylling 1. januar 2020 har vi hatt uformelle møter for å av- klare hva som kan bli dialogforumet sitt mandat, hvilken sammensetning som er hensiktsmessig og hvordan forumet skal organiseres og finansieres. Primærprodu- sentene har anledning til å samarbeide i slike fora for å ivareta sin stilling overfor resten av verdikjeden for å sikre rimelige avsetningsvilkår i tråd med landbrukspoli- tiske mål. Bakgrunnen for å etablere et dialogforum er at vi som primærprodusenter har utfordringer og felles problem- stillinger uavhengig av hvilken varemottaker vi leverer til. Vi kan ha nytte av å ha et dialogforum som er en arena for å utveksle erfaringer, f.eks. diskutere avløser- tilskudd, gi innspill på holdforskrifter eller hvordan disse blir håndtert og fulgt opp av Mattilsynet. Dialogforumet kan også bli en arena for å arbeide med omdømme til kylling som produkt i markedet. Skjer det noe i media vil det kunne ramme eller gagne hele næringen. Et samarbeid i et slik dialogforum kan i slike tilfeller virke positivt. Dialogforum kylling blir akkurat så bra som vi selv gjør det til. Da vi ikke er flere medlem- mer enn vi er, er vi avhengige av at alle deltar og alle bidrar for at vi skal få utrettet noe. Er det noe du som kyllingprodusent mener vi bør jobbe med kan du ta kontakt med lederen i ditt produsentlag eller Norsk Fjørfelag. Vi legger opp til to møter pr år, slik at neste møte blir høsten 2020. KONSTITUERING AV DIALOGFORUM KYLLING Dialogforum kylling ble formelt opprettet 1. januar 2020. Dialogforumet består av alle landets produsentforeninger. Norsk Fjørfelag deltar med styreleder og daglig leder, og Bondelaget stiller med sekretariat og møtelokaler. Tekst: Morten Kulstad, leder i produsentforeningen til Ytterøykylling og nyvalgt leder i Dialogforum kylling. Foto: Sigrid Hjørnegård Morten Kulstad Representanter i Dialogforum kylling: Eli Nordtug fra Norsk Kylling, Sigbjørn Rød fra Gårdsand, Ole Johs. Egeland fra Nortura, Margrethe Brantsæter og Kolbjørn Frøseth fra Norsk Fjørfelag og Sigrun Pettersborg fra Norges Bondelag. Sittende foran Morten Kulstad fra Ytterøykylling og Ragnar Skorge fra Den Stolte Hane. Forskriften som regulerer Dialogforum kylling Dialogforum kylling skal arbeide for norske kylling- produsenters interesser i bransjen. Aktiviteter og tiltak skal foregå innenfor rammen av «Forskriften om samarbeid om produksjon og omsetning av visse hagebruks-, gartneri- og fjørfekjøttprodukter mv». Representanter Følgende produsentforeninger er representert i dialogforum: • Den Stolte Hane • Norsk Kylling • Nortura • Gårdsand • Ytterøykylling

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy