FJØRFE nr. 3 - 2020

* FJØRFE 3 | 20 * 15 WEB | NFL.NO TEMA | lagsarbeid INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2020 I forkant av jordbruksforhandlingene har NFL innspillsmøter med Norges Bondelag. I år var første gang vi også fikk anledning til å møte forhandlingsutvalget hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Tekst og foto: Margrethe Brantsæter Margrethe Brantsæter I møte med Norges Bondelag f.v. Sigrun Pettersborg, Lars Petter Bartnes, Frøydis Haugen, Anders Huus, Kolbjørn Frøseth og Inger Johanne Sveen. Styreleder i NFL overrakte et kunstverk: en godt brukt ziporex-blokk. Underveis i møtet linket han innspillene opp mot symbolikk i kunstverket. Et historisk øyeblikk: Styreleder og daglig leder i Norsk Fjørfelag i innspillsmøte med Småbrukarlaget 27. feb. 2020. F.v. John Petter Løvstad, Kjersti Hoff, Kolbjørn Frøseth og Olaf Godli. VIKTIG ARBEID FOR NFL Forutsigbare og langsiktige rammevilkår for fjørfe- produsentene er noe av det viktigste Norsk Fjørfelag arbeider for. I forkant av de årlige jordbruksforhandlin- gene poengterer NFL hva vi mener bør prioriteres for fjørfeprodusentene i Norge. I neste nummer av FJØRFE setter vi hele vårt innspill til jordbruksforhandlingene på trykk og gjør dokumentet tilgjengelig på nfl.no . DE PUNKTENE VI PRIORITERTE I ÅRETS MØTER VAR: 1) markedsregulator må få bedre verktøy for å bremse overproduksjon (egg). 2) må opprettholde prisnedskrivning av korn for å bremse økt kraftfôrpris 3) må få på plass innfraktstilskudd (kylling) 4) må få bedret utregning av avløsertilskudd for alle produsenter med saktevoksende raser (kylling) 5) må få oppregulert husdyrtilskudd til nåværende konsesjonsgrense (egg)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy