FJØRFE nr. 3 - 2020

* FJØRFE 3 | 20 * 12 TEMA | lagsarbeid ÅRSMØTEDEBATT I etterkant av styreleders tale samt gjennomgang av arbeidsplan og årsmelding, åpnet ordfører i NFL, Jan Arne Broen, for spørsmål og debatt fra salen. Torill Møystad, eggprodusent og utsending fra Innlandet Fjørfelag, takket styret og administrasjonen for jobben de gjør. Hun påpekte hvor viktige det er at NFL får en aktiv rolle på den nye forsøksstasjonen på Ås (FjørForsk). Hun benyttet også anledningen til å fremheve hvor viktig det er å få på plass differensiert omsetningsavgift for å hindre videre overetablering i eggmarkedet. Gunnar Li, eggprodusent fra Telemark, gav ros for måten NFL jobber med å være synlig i det offentlige ordskiftet. Han ønsket at NFL skulle være tydeligere tilstede på are- naer hvor man kommuniserer direkte med forbrukerne. Han påpekte f. eks. Dyrsku’n i Seljord som et arrange- ment som bør prioriteres. Telemark Fjørfelag er et lite lokallag med få eggprodusenter, så de er avhengige av bistand fra NFL sentralt, samt nærliggende lokallag. Hans Arne Breivik, eggprodusent og leder i Fjørfelaget Vest, takket administrasjonen for positivitet og at det er lett å ta kontakt og få hjelp. Han stilte spørsmål til hvilke muligheter som finnes for å skaffe penger som kan styrke administrasjonen? Reidar Roda, eggprodusent på Finnøy i Rogaland, var sistemann som ba om ordet. Han reflekterte rundt utviklingen vi ser i samfunnet på dyrevelferd. Han presiserte hvor viktig det er å jobbe for dyrevelferd, at vi må forholde oss til dyrevelferd som noe konkret og at «veien må være målet». Etter årsmøtedebatten ble arbeidsplanen, årsmelding og regnskap enstemmig godkjent. INNKOMNE SAKER Det var to innkomne saker til behandling av årsmøtet, og én informasjonssak. 1) Vedtekter til lokallag Det er ikke alle lokallag som har (oppdaterte) vedtekter. NFL-styret og administrasjonen har startet med å lage en mal for lokallagsvedtekter. Målet er at disse, på samme måte som for Bondelaget og deres lokallag, skal innlemmes i NFL sine vedtekter på årsmøtet i 2021. Styrets forslag ble vedtatt av årsmøtet. 2) Lokallagenes struktur Det er stilt spørsmål til om NFL sine lokallag bør følge ny fylkesstruktur. NFL-styret fremmet et forslag for årsmøtet om at det gjøres en utredning i 2020 som kan presenteres og diskuteres på NFL sitt årsmøte i 2021. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet. VALG AV TILLITSVALGTE Valgkomiteens innstilling ble lest opp av leder i valgkomiteen, Halvor Tollehaugen. Alle kandidatene ble deretter enstemmig valgt. Valg av styreleder ble gjennomført ved skriftlig valg, mens andre verv ble valgt ved akklamasjon. Det var 62 stemmeberettigede tilstede under valget. Styret for 2020/2021 fikk følgende sammensetning: Kolbjørn Frøseth (egg/Trøndelag) ble gjenvalgt som styreleder for 1 år. Tone Steinsland (egg/Rogaland) ble gjenvalgt som styremedlem for 2 år, og som nestleder for 1 år (nestleder velges årlig). I henhold til vedtekts- endringene som ble gjort på årsmøtet til NFL i 2019 har ikke lenger KL en fast representant i NFL-styret, men denne plassen er forbeholdt et styremedlem fra tidlig i verdikjeden. Therese Dahl ble takket av for sin innsats, Referenter av årsmøtet var Reidun T. Kristiansen og Bjørn Arne Skoglund.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy