FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2020 * 9 produksjonstillegget for verpehøns burde gis for alle dyr opp til konsesjonsgrensen og viktigheten av å bevare markedsordningen for egg. NFL fulgte forhand- lingene nøye, og hadde flere medieoppslag relatert til årets jordbruksforhandlinger. NFL verdsetter samarbeidet med Bondelaget. I 2019 hadde vi flere dialogmøter med generalsekretær og næringspolitisk avdeling. Norges Bondelag bidro med foredragsholdere på NFL sin lokallagsledersamling og styreleder i Bondelaget stilte med innlegg på flere av NFLs lokallagsmøter. 17. desember samarbeidet NFL og Bondelaget om «BondeTV i fjørfehus». Fjørfebøn- der i ulike deler av verdikjeden delte videoer, bilder og sendte direkte på sosiale medier fra sin gård. NFL har utfordret og oppfordret Bondelaget til i større grad å benytte FJØRFE som kommunikasjonskanal hvor de kan synliggjøre arbeidet de gjør som har betydning for fjørfeprodusentene. I løpet av 2019 hadde NFL dialog med Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) ved flere anledninger. NBS fikk oversendt NFLs innspill til jordbruksforhandlin- gene, daglig leder var i dialogmøte med styreleder og assisterende generalsekretær, og Kjersti Hoff holdt innlegg på vårt lokallagsledermøte. Ved å ha dialog med Småbrukarlaget håper vi å kunne utgjøre en enda større forskjell med rammevilkårene til Norges fjørfe- produsenter. Daglig leder i NFL deltok i Dagsnytt 18 27. mai, etter MDGs vedtak på landsmøtet om å «drastisk reformere norsk kyllingproduksjon». I studio møtte NFL Margret Hagerup (H) og Theodor Bruu (Grønn Ungdom). NFL presenterte fakta om norsk fjørfenæring, gav eksem- pler på hvordan næringen jobber systematisk med dyrevelferdsprogrammer, samt forklarte hvorfor argumentasjonen til Grønn Ungdom ikke belager seg på oppdatert dokumentasjon av fjørfehold under norske forhold. I løpet av 2019 var NFL i dialog med representanter fra følgende partier og/eller ungdomspartier: Høyre, Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstre og Arbeiderpartiet. NFL har sendt brev til landbruksminister Olaug V. Bol- lestad og invitert til dialog og besøk i fjørfehus. Vi har også hatt skriftlig korrespondanse med landbruksmi- nisterens statssekretærer. NFL har ikke lykkes med å få til formelt møte. Statsråden har foreløpig heller ikke takket «ja» til invitasjonen om fjørfebesøk. Daglig leder holdt presentasjonen «norsk fjørfenæring i et eggeskall» for Høyres kvinnelige landbruksnettverk på Stortinget i juni. Vi fikk med oss politikerne ut i to kyllingfjøs i oktober. Tilbakemeldingene var svært gode En milepæl: Alle lokallag i NFL avholdt årsmøte i 2019. Trøndelag Fjørfelag arrangerte medlemsmøte hvor det ble oppmøterekord. En milepæl: Karianne Fuglerud Ingerø og Birgitte Dam Elnan fra Merkur Grafiske med gammel (t.h.) og ny versjon (t.v.) av FJØRFE som kom i ny drakt fra janaur 2020. En milepæl: NFL tok initiativ til utredning om norsk fjørfenæring. AgriAnalyse ble valgt som leverandør. En milepæl: Det ble rekordoppslutning om FJØRFEDAGENE 2019. WEB | NFL.NO TEMA | årsmelding

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy