FJØRFE nr. 2 - 2020

TEMA | årsmelding UTDRAG AV ÅRSMELDING FOR NFL 2019 - ET ÅR MED MANGE MILEPÆLER 2019 var et innholdsrikt år med flere milepæler. Det var året hvor alle lokallag i NFL gjennomførte minst ett produsentmøte. NFL økte medlemsoppslutningen på tross av nedgang i totalt antall fjørfeprodusenter i Norge. Oppslutningen på FJØRFEDAGENE 2019 slo tidligere rekorder. Behovet for en helhetlig utredning om norsk fjørfenæring medførte nok en milepæl: NFL tok initiativ til prosjektet som AgriAnalyse ble valgt til på lede. Ytterligere milepæler i 2019 var arbeidet med re-design av FJØRFE i nytt format, digitalisering av fagbladet og opp- gradering av nettsiden - alt med lansering i januar 2020. NÆRINGSPOLITISK TALERØR NFL er en politisk uavhengig interesseorganisasjon. NFLs formål er å ivareta og arbeide for medlemmenes næringspolitiske, økonomiske og faglige interesser. NFL jobber for å oppnå dette formålet ved å være en sentral samarbeidspartner og premissgiver for myndigheter, organisasjoner og alle som har påvirkning på fjørfe- næringen. (NFLs vedtekter, § 1A) . NFL skal bidra med kunnskap slik at politiske vedtak i størst mulig grad belages på reelle fakta om fjørfe- produksjon under norske forhold. NFL sitt bidrag i landbrukspolitikken foregår både internt i landbruket og i kontakt med lokale og nasjonale politikere. NFL deltar i prosesser som har betydning for fjørfe- bøndenes rammevilkår. Vårt medlemskap i represen- tantskapet til Norges Bondelag benytter NFL som en arena for få fjørfe mer inkludert i landbruket. Norsk fjørfenæring står for drøyt 40 % av den animalske landbruksproduksjonen og er en betydelig bidragsyter i norsk landbruk. Styreleder i NFL var i 2019 på taler- stolen i representantskapsmøter og belyste fjørfe- bransjens fortrinn og aktuelle utfordringer. I møte med forhandlingsutvalget i Norges Bondelag formidler NFL saker som er avgjørende for fjørfeprodu- sentenes rammevilkår i forkant av de årlige jordbruks- forhandlingene. I 2019 påpekte NFL for eksempel at prisnedskrivningen på korn måtte tilsvare økningen i kornpris, at konsesjonsgrensene ikke bør økes, at Lokallagsledermøtet 2019: Deltakere fra 10 av 11 lokallag, sentralstyret, administrasjonen i NFL og inviterte gjester. Samlingen ble avholdt hos MatPrat som stilte lokaler til disposisjon og serverte nydelig 3-retters lunsj. * FJØRFE 1 | 20 * 8 Hele årsmeldingen: Årsmeldingen og sakspapirer til års- møtet kan leses i sin helhet ved å holde mobilkamera over koden nedenfor eller via vår webside: nfl.no/om-oss/arsmo- te-nfl/

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy