FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 5 | 19 * 46 TEMA | statistikker Akkumulert klekking t.o.m. desember 2019 Hønebestanden som produserer egg til enhver tid basert på klekketallene ovenfor Klekketall fra Landbruksdirektoratet ovenfor halveres, da halvparten er hanekyllinger. Høye klekketall to til tre måneder per år er normalt og har bakgrunn i at det noen måneder faller 5 ukedager med klekking, mot normalt 4. Det trekkes 3 % som en gjennomsnittlig dødelighet på de klekte kyllingene frem til de kommer i produksjon. Hønekyllinger klekt i desember 2019 er i produksjon etter 5 måneder, i mai 2020, som vi ser i diagram nedenfor. Hver måned har snitt på 4,33 uker. Diagrammet regner hønene som eggleggere fra 21,65 ukers alder. Før den tid er det lite eggmasse som produseres (5 måneder x 4,33 uker = 21,65 uker). Hønebestanden som produserer egg regnes frem til 78 ukers alder, en syklus på 13 måneders produksjon per høne. (78 uker-21,65 uker = 56,35 uker produksjon : 4,33 uker = 13 måneder produksjon per høne). Diagrammet viser hvordan hønebestanden, som til en hver tid er i produksjon, forandrer seg. Klekkeprognose for janaur 2020 er inkludert i diagrammet og er i produksjon i juni 2020. 4% redusert klekking av verperaser i desember Det ble i desember 2019 klekket 590 760 kyllinger av verperase, som er 4% under gjennomsnittlig klekking pr måned i 2018 (613.625). De tre siste måneder er det klekt 557 231 kyllinger i gjennomsnitt, noe som er 9% under gjennomsnittlig klekking pr måned i 2018. Prognose for januar er 668 400 kyllinger, 14% over gjennomsnittlig klekking pr måned i 2019 (585 743). Året 2019 ble det klekket 334 588 (-4,5%) færre kyllinger enn i 2018, men 122 358 (+1,8%) flere kyllinger enn i 2017. Klekking av kylling til verperaser (hane- og hønekyllinger) de siste år sammenlignet med tall for 2020 KLEKKING VERPERASE HØNEBESTAND Utvikling i hønebestand som produserer egg til enhver tid - basert på klekketall 2018 - 2020 Kilde klekketall: Landbruksdirektoratet

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy