FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 45 WEB | NFL.NO TEMA | for og foring til med å eliminere dem. Den kan til og med stimulere immunsystemet, og på den måten bidra til generell beskyttelse mot sykdommer. «Foods of Norway»-pro- sjektet jobber i samarbeid med Felleskjøpet og andre industripartnere for å finne en lønnsom løsning for å produsere gjærbiomasse i stor skala fra lokale ressur- ser, slik at det kan brukes i kommersielle husdyrfôr. Bakterieprotein fra bakterier vokst på naturgass var i fokus for noen år siden, som fornybar proteinkilde til slaktekylling. Slik som gjær og insekter, har bakterier høyt protein innehold (ca 70%) og kan vokse fort, uav- hengig av dyrkbar jord og klima. Aminosyreinnholdet i bakterier er veldig likt soyamel og kan erstatte opptil 20% av protein i fjørfefôr basert på produksjonsresultat i tidligere forsøk. Nitrogen- og sukkerkildene som skal brukes for å produ- sere mikrobielt protein, må være billige nok slik at disse kan konkurrere med de andre proteinkildene i markedet. Derfor må produksjonsprosesser effektiviseres videre. HVA JOBBES MED NÅ? Hydrolysert kyllingprotein kan være aktuelt som proteinråvare i fjørfefôr. Restråstoff fra kyllingslak- ting, det vil si som ikke går direkte til menneskemat, hydrolyseres enzymatisk og proteinet separeres ut. Råvaren har høy fordøyelighet og kan inneholde bioak- tive peptider med positive effekter på tarmhelse. Ved Bioco AS (eid av Felleskjøpet Agri og Nortura) er det nylig etablert en produksjon av denne råvaren som nå brukes i fôr til hund og katt. Ifølge fôrlovgivningen er det også tillat å bruke hydrolysert kyllingprotein i fôr til kylling. Imidlertid er enzymatisk hydrolyse en kostbar prosess og råvaren er derfor relativt dyrt. Hvis proses- seringen effektiviseres og prisen på råvaren blir lavere, kan den være aktuell i fjørfefôr. Insekter er veldig relevant til fremtidens fjørfefôr. For eksempel fluen Hermetia Illucens har rikt næringsinn- hold og kan vokse fort på billige næringskilder som vi ikke bruker til mat, som for eksempel restavfall og husdyrgjødsel. Insektprotein kan være aktuelt også for kalkun ifølge et nytt forsøk fra universitet i Polen (Sypniewski et al., 2020). Insekter kan nå brukes i fôr til fisk og kjæledyr, men det er fortsatt ikke tillat å bruke insekter i fjørfefôr i Europa. Raps er en moderat protein- og fiberrik råvare som har vært brukt som proteinkilde i Norge. Antinæringstof- fer i fiberrike kilder som for eksempel glucosinolater og fenoler i raps, kan være utfordrende for å oppnå effektiv fordøyelse av protein i enmagede dyr. Derfor pågår forskning med hensikt å øke utnytting av protein og andre næringsstoffer i raps, samt for å redusere antinæringstoffene. Åkerbønner har hatt økt interesse som en proteinrå- vare, og som kan dyrkes i Sør-Norge. I tillegg til pro- tein, er dette også en viktig fiberkilde som kan bidra til utviklingen av fordøyelsessystemet og bedre dyrevel- ferd hos fjørfe. Åkerbønner inneholder antinæringstof- fer som tanniner, vicin og convicin, som kan fjernes ved avskalling. Tony Barman er prosjektleder i Klimasmart Landbruk. Ana disputerte for sin doktorgrad ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås i 15. november 2019, med avhandlingen «Gjær (Cyberlindnera jadinii): en alternativ proteinkilde i grise- og fjørfefôr». Hun er nå forsøksassistent i Felleskjøpet Fôrutvikling A.S. i Trondheim, i teamet for utvikling av fjørfefôr. Foto: Petter Nyeng, Felleskjøpet Agri

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy