FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 44 TEMA | for og foring PROTEINRÅVARER I NORSK HUSDYRFÔR ARBEID MED NYE PROTEINKILDER I Norge, som ellers i verden, er det behov for å finne nye proteinkilder til bruk i fôr til husdyr og fisk. Det er viktig å finne proteinkilder som er kostnads- effektive, bra for klimaet og som ikke har anvendelse til humant konsum. Tekst: Ana Cruz, Felleskjøpet Fôrutvikling AS PROTEINRÅVARER BRUKT I NORGE I dag bruker vi hovedsakelig soyamel, rapskake, fiskemel, potetprotein, maisglutenmel, åkerbønner og erter som proteinkilder i husdyrfôr. Norsk fôrkorn bidrar også med mye protein, 40% av proteinet i norsk husdyrfôr i 2019 kom fra norsk korn. Nylige forsøk viser flere muligheter basert på lokale ressurser. FORSKNING PÅ LOKALE PROTEINRÅVARER Nylige forsøk har vist muligheten for å erstatte opp til 10% av protein fra soyamel med protein fra gjær ( Cyberlindnera jadinii ) vokst på sukkerarter fra norske grantrær ( Picea abies ) i slaktekyllingfôr. I tidligere forsøk med smågris var soyamel, rapsmel og fiskemel erstattet av den samme gjær, uten å påvirke produk- sjonsresultat eller protein- og energimetabolismen. Gjær som råvare i fôr har dokumenterte positive ef- fekter på tarmhelsen: den kan binde seg til sykdoms- bakterier som forårsaker diaré (f.eks. E. coli ) og hjelpe Slaktekyllingene på «Scandinavian Poultry Research» ble fôret med 10 - 30 % protein fra gjær vokst på sukkerarter fra norske grantrær. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø, NFL. Ana Cruz Felleskjøpet Fôrutvikling AS Nylige forsøk har vist muligheten for å erstatte opp til 10% av protein fra soyamel med protein fra gjær vokst på sukkerarter fra norske grantrær i slaktekyllingfôr.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy