FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 39 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning Guro Vasdal Animalia T råputene observeres på minst 100 kyllingføtter på alle flokker når de slaktes, og gis en score fra 0 til 2. Hver flokk får dermed en score mellom 0 og 200. Tråputene er en viktig velferdsindikator, og sier mye om hvordan klimaet har vært for kyllingen i huset, samt hvor godt produsenten har lykkes med å holde strøet tørt. Fuktig strø kan føre til tråputeskader, som både kan være smertefullt for kyllingen, samtidig som tråputesår er en potensiell inngangsport for sykdoms- fremkallende bakterier. Det er derfor viktig å holde tråputeskadene på et minimum. Resultatene fra den nasjonale tråputeregistreringen kan sees i tabell 1. I 2019 havnet 97,1 % av flokkene i kategori A, 1,7 % i ka- tegori B og 1,2 % (totalt 49 flokker) havnet i kategori C. Produsenter som havner i kategori B og C må redusere dyretetthet i påfølgende innsett med hhv 3 kg og 5 kg. Figur 1 viser utviklingen i nasjonale tråputeresulta- ter fra 2013 til 2019. I 2013 havnet 91,4 % av flokkene i kategori A, hele 6,4 % i B og 2,2 % i C. Gjennomsnittlig tråputescore i 2013 var 29,1. Gjennom målrettet jobbing med fôr, ventilasjon og strøkvalitet har resultatene blitt forbedret år etter år. Gjennomsnittlig tråputescore for alle slaktede kyllingflokker i 2019 var 11.7 poeng, noe som er svært godt. Norske kyllingprodusenter fortjener dermed en god klapp på skuldrene for arbeidet de gjør med å sikre kyllingen et godt klima og godt strø i huset. DYREVELFERDSPROGRAM SLAKTEKYLLING TRÅPUTERESULTATER I 2019 Norske slaktekyllingprodusenter har i mange år levert gode tråputeresultater, og 2019 er intet unntak. Dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling har vært i drift siden 1. juli 2013, og tråputeregistrering er en viktig del av programmet. Tekst: Guro Vasdal, Animalia. Foto: Karianne Fuglerud Ingerø TABELL 1: Fordeling av flokker i tråputekategoriene A, B og C i årene 2013 - 2019. År A (0-80 poeng) B (81-120 poeng) C (121-200 poeng) Sum 2019 Ant flokker 4058 70 49 4177 % 97.1 1.7 1.2 100 2018 Ant flokker 3962 71 40 4073 % 97.27 1.74 0.98 100 2017 Ant flokker 4117 124 58 4299 % 95.76 2.88 1.35 100 2016 Ant flokker 4474 108 49 4628 % 96.7 2.3 1.1 100 2015 Ant flokker 4442 75 23 4540 % 97.8 1.7 0.5 100 2014 Ant flokker 5305 154 27 5486 % 96.7 2.8 0.5 100 2013 Ant flokker 4802 338 116 5256 % 91.4 6.4 2.2 100 Basert på innrapportering fra Nortura, Norsk Kylling, Den Stolte Hane, Ytterøykylling og Gårdsand

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy