FJØRFE nr. 2 - 2020

TEMA | dyr og forskning * FJØRFE 5 | 19 * 36 Spolormeggene er veldig motstandsdyktige og overle- ver lenge i miljøet - både utendørs og inne i sprekker i vegger/gulv, på innredningen og lignende. Dette gjør at ny flokk som settes inn i et hus der det har vært høner med spolorm lett smittes. Svenskenes erfaringer er at det er tilnærmet umulig å sanere bort spolormegg, men at man kan redusere smittepresset og utsette infeksjon av den neste hønseflokken med endel uker. Erfaring viser at spolormsmitte spres lett mellom ulike hus og avdelinger på samme gård. Villfugl er mindre sannsyn- lige smittespredere. FOREBYGGING OG BEHANDLING Det er tilgjengelig et parasittmiddel (Fenbendasol) som kan gis via drikkevannet i kommersielle verpehønsbe- setninger. Effekten av en behandling er relativt kortvarig og spolormen kommer tilbake i hønene. Behandlingen må derfor ofte gjentas i løpet av et insett. Forebygging av spolormsmitte ved god biosikkerhet og riktig bruk av sluser er derfor det viktigste man kan gjøre for å unngå spolorm. Behandling skjer etter påvising av spolormegg i avføringsprøver eller ved diagnose etter at hønene har vist symptomer på spolorminfeksjon. God hygiene og lav dyretetthet reduserer risiko for alvorlige parasittangrep. Rugeri og oppdrett siden 1948 I snart 70 år har Børge Undheim AS drevet rugeri og oppdrett av høner til eggproduksjon. Alle våre dyktige medarbeidere bor i bedriftens nærmiljø, og de fleste har jobbet her i mange år. Børge Undheim AS er nemlig opptatt av å være en lokal og langsiktig bedrift på Jæren. Vi leverer fra daggamle kyllinger til 18 ukers unghøner til kunder over hele Norge. MEGABITE JD www.borgeundheim.no • Telefon: 978 80 453 Børge Undheim AS distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Rugeri og oppdrett siden 1948 I snart 70 år har Børge Undheim AS drevet rugeri og oppdrett av høner til eggproduksjon. Alle våre dyktige medarbeidere bor i bedriftens nærmiljø, og de fleste har jobbet her i mange år. Børge Undheim AS er nemlig opptatt av å være en lokal og langsiktig bedrift på Jæren. Vi leverer fra daggamle kyllinger til 18 ukers unghøner til kunder over hele Norge. MEG ABITE JD www.borgeundheim.no • Telefon: 978 80 453 Børg e Undheim AS distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset fram tidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Rugeri og oppdrett siden 1948 I snart 70 år har Børge Undheim AS drevet rugeri og oppdrett av høner til eggproduksjon. Alle våre dyktige medarbeidere bor i bedriftens nærmiljø, og de fleste har jobbet her i mange år. Bø ge Undheim AS er n mlig opptatt av å være en l kal og langsiktig b drift på Jæren. Vi leverer fra daggamle kyllinger til 18 ukers unghøner til kunder over hele Norge. MEGABITEJD www.borgeundheim.no • Telefon: 978 80 453 Børge Und heim AS distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtide ns eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. Rugeri og op dret siden 1948 I snart 70 år har Børge Undheim AS drevet rugeri og oppdrett av høner til eg produksj . Alle vår dyktige m darbeidere bor i bedriftens ærmiljø, og de fleste har job et her i mange år. Bø ge Undheim AS er nemlig opptat av å være en lokal og langsiktig bedrift på Jæren. Vi leverer fra dagg mle kyllinger til 18 ukers unghøner til kunder over hele Norge. MEGABITE JD www.borg undheim. • Telefon: 978 80 453 Børge U ndheim AS distribuerer Dekalb White og ISA Brun. Disse hønserasene er av høy kvalitet og tilpasset framtidens eggproduksjon i alle typer driftssystemer. Det sikrer beste lønnsomhet for våre kunder. A&A SALTE KYLLINGOPPDRETT Leveringsklare Dekalb hvit og ISA brun hele året Bilder fra ett av oppdrettsanleggene med aviar Andreas Salte mob.: 959 49 998 E-post: andreas.salte@kleppnett.no

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy