FJØRFE nr. 2 - 2020

* FJØRFE 2 | 20 * 35 WEB | NFL.NO TEMA | dyr og forskning EGGPRODUKSJON SPOLORM HOS NORSKE VERPEHØNS Spolorm har ikke vært et problem i norsk eggproduksjon. Dette i motsetning til for eksempel i Sverige hvor spolorm har vært vidt utbredt i verpehønsflokker i produksjonssystemer med frittgående høns. I år er det påvist spolorm fra flere besetninger i Norge. Tekst: Magne Kjerulf Hansen, Animalia Foto: Veterinærinstituttet A nimalia er derfor i gang med å undersøke flere besetninger for å se på utbredelsen. Hva betyr det for hønene å bli infisert med spolorm? Veldig ofte forårsaker ikke spolormen sjukdomssymptomer hos voksne høns, men ved høy spolormbelastning og hos unge høner kan symtom som avmagring, diarré og re- dusert eggproduksjon ses. For å påvise spolorm samler man inn avføringsklatter fra flokken og undersøker denne for spolormegg (utføres av veterinærinstituttet i Oslo). Dersom det påvises spolormegg kan diagnosen bekreftes ved å sprette opp tynntarm fra (døde) høner i flokken og se etter spolorm. Voksen spolorm er mellom 6 og 10 cm lang, gulhvite og lett å se med det blotte øyet. SPOLORMENS LIV Hønas spolorm har en enkel og direkte livssyklus. Den voksne spolormen lever i hønas tynntarm og produse- rer der egg som skilles ut med avføringen. Parasitteg- gene spres i hønenes omgivelser og nye høner smittes når de pikker i strø og eventuelle uteområder etter noe å spise. Parasitteggene trenger en modningstid etter at de er skilt ut. Ved 20-30 °C tar dette cirka 2 uker. Når modne parasittegg spises av høna klekker larvene i tynntarmen og trenger inn i tarmslimhinnen. Etter en tid vandrer de tilbake til tarmen og utvikles til kjønns- modne spolorm som produserer nye egg. Livssyklusen tar 5-8 uker totalt og den voksne spolormen kan leve og produsere egg i 9-14 måneder. KAN HØNAS SPOLORM SMITTE MENNESKER? Hønas spolorm smitter ikke mennesker og er ikke farlig for mennesker (ikke zoonose) eller kjæledyr. Spolorm hos høns er ingen meldepliktig dyresjukdom. Men, i tillegg til at spolorm i enkelte tilfeller kan forårsake sjukdom hos høns kan den forårsake stor forskrekkelse hos forbrukere: Spolormen lever i tynntarmen, men kan av og til feilvandre via kloakken og opp i egglede- ren. Hvis det er ei eggeplomme uten egghinner/skall i egglederen da, kan spolormen havne inne i egget! Hvis dette ikke blir fanget opp ved gjennomlysing av egget kan en 5-10 cm lang orm ligge i egget og hilse når man åpner et bløtkokt egg. Og ikke sjelden havner historie og bilder i lokalavis og på sosiale medier og oppfattes naturligvis negativt av forbrukerne. SMITTEVEIER Hvordan smitten skjer mellom fjørfehus i eggnæringen er ikke klarlagt, men spolorm kan blant annet smitte ved: • Kjøp av smittede unghøner • Indirekte ved at spolormegg følger med utstyr/red- skap, transportutstyr/biler og lignende. Voksen spolorm er mellom 6 og 10 cm lang, gulhvite og lett å se med det blotte øyet. Her sees tarm med spolorm fra høne 1 1/2 år gammel. Det er samme tarm, delt i to deler. Magne Kjerulf Hansen, Animalia Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Animalia AS dersom du har spørs- mål og ønsker mer informasjon.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy